لوگو نما

مقالات
مقالات طراحی لوگو
سوال و جواب های مهم در طراحی لوگو

داشتن یک لوگو برای برنده شدن در تجارت یک امرغیر قابل انکار است.مردم روزانه با برند ها و لوگوهای زیادی مواجه میشوند و بدونتوجه به آنها و به آسانی از کنار آنها میگذرند و تنها نگاهی سطحی میکنند زیرا دردنیای امروز هر تجارت و کسب و کاری به نحوی برای جذب مخاطب از تبلیغات استفادهمیکند اما تمامی این تبلیغات با موفقیت روبرو نخواهند شد تنها تعداد محدودی از بینهزار هزار تبلیغ موفق خواهند شد تا نظر مخاطبان را به خود جلب کنند برای موفقیت دردنیای بزرگ تبلیغات باید از همین یک نگاه سحطی بزرگترین برداشت را کرد و با طراحی لوگو  برند حرفه ای میتوان به این مهم دستپیدا کرد هنگامی شما دارای برندی داشته باشید که برای تمام آن عناصر موجود در آنلوگو توضیح قبل قبولی وجود داشته باشد میتوان مخاطبان را در همان نگاه اول به خودجذب کرد.طراحی لوگو

در هنگام طراحی باید به این نکتهبسیار مهم توجه داشت که چیزی که مخاطبان و مردم از یک شرکت می بینند برند آن شرکتاست پس میتوان گفت که برند هر شرکت نماد قلب آن شرکت است زیرا تمام عناصر هویتی وشعار و......همگی در یک لوگو گرد آوری شده اند.طراحی لوگوريف يک لوگوي خوب طراحي شده چيست؟

در هنگام طراحی لوگو باید توجه داشت که یک لوگو قلب شرکت است.هر طراح با توجهبه نحوه نگرش نسب به اجسام و اشیا و بر اساس خلاقیت و توانایی خود طراحی لوگو راانجام میدهد.ممکن یک لوگو که از نظر طراح آن کامل است از نظر طراح دیگر لوگو کاملینباشد این بسته به نوع نگرش افراد در طراحی دارد در ادامه همین مطلب به این موضوعخواهیم پرداخت که در هنگام طراحی یک لوگو خوب باید به چه نکاتی توجه کنیم که ایننکات برای تمامی طراحان قابل قبول است و باعث میشود یک لوگو از دید تمامی طراحانیک لوگو کامل باشد.

توصیف پذیری:در طراحی لوگو باید بهاین نکته توجه داشت که یک تعریف و معنای خاص در لوگو وجود داشته باشد تا بتواند بامخاطبان ارتباط برقرار کند.


قابليت به يادسپاري:لوگو باید بتواند در نگاه اول مخاطب را به خود جذب کند و چیزی در لوگو بایدوجود داشته باشد تا بتواند در ذهن مخاطب بماند ماندگاری در ذهن مخاطب یک اصل حرفهای در هنگان طراحی لوگو و برند است


قدرت اثر بخشي:بعداز طراحی انتخاب رنگ مناسب قسمت مهم دیگر در طراحی لوگو است لوگو هایی هستند کهتوانسته اند فقط باید رنگ ارتباط خوبی با بیننده برقرار کنند پس منظور از انتخابرنگ موثر استفاده از چند رنگ نیست و این هنر طراح است که بتواند از رنگ ها به خوبیاستفاده کند.طراحی لوگو

 

مرتبط بودن:لوگو باید نوعی ارتباطبا صنعت مورد نظر نیز داشته باشد تا برای بینندگان غیر مرتبط نیز تشخیص آن سختنباشد تا بتواند مخاطبان بیشتر و جدیدتری را به سمت خود جذب کند.طراحی لوگو
2.

 لوگو از اجزاء و عواملی مختلفی تشکیل شده زیرا هیچ چیز به تنهایی کامل نیست و برای رسیدن به کمال در هر چیزی بایداز ترکیب کردن چند جزء به آن کمال رسید در طراحی لوگو نیز عواملی چون انتخاب فونت،رنگ و آیکون وجود دارند که باید به درستی انتخاب و در جای معینی قرار گیرند تابتوان لوگویی کامل و بدون نقص داشت.طراحی لوگو

 

آيکون:تصویری است که میتواند بهصورت مرتبط یا غیر مرتبط در طراحی لوگو از آن استفاده شود آیکون یا تصویری که شماانتخاب میکنید باید بدون نقص بوده تا بتواند در ذهن مخاطب هک شود و مخاطب بتواندبا آیکون لوگو شما ارتباط خاصی برقرار کند.


فونت:قسمتی ازلوگو می باشد که نام برند شما در آن قرار میگیرد انتخاب فونت نیز مانند تمام اجزاءلوگو بسیار مهم است زیرا باید فونت را طوری انتخاب کرد که با سایر عناصر در تظادنباشد فونت باید بسیار خوانا باشد تا تمامی افراد به راحتی قادر به خواند آن باشند.طراحیلوگو


رنگ:ایجاداحساسات مختلف در بیننده را میتوان با انتخاب رنگ در مخاطب ایجاد نمود رنگ هادارای حالات و احساسات خاصی هستند که با انتخاب هر رنگ میتوان حس شادی، غمو........ را به بیننده القا کرد.طراحی لوگو

توصيه مي شود تا حد امکان لوگو راساده طراحي ک
هدف از طراحیلوگو تنها برخوردار بودن از یک نام تجاری ساده نیست هدفی بالاتر از داستن یک لوگومنظور است داشتن یک برند که در همه جا و برای همه کس آشنا باشد هدف از طراحی لوگوو برند است داشتن یک هویت برای مجموعه خود و نشان دادن نظم سازمانی و کیفیت واهمیت دادن به سایرین است نباید سعی کنید که چند پیام مختلف را به طور همزمان دریک لوگو بگنجانید زیرا باعث میشود که مخاطب پیامی اشتباه دریافت کند پس برایرساندن پیام درست به مخاطب باید سعی کنید که از شلوغ کردن لوگو جدا خودارینمائیدزیرا باعث تاثیرات منفی خواهان شد.طراحی لوگو یک طراح گرافیستنباید فقط روی این مسئله تمرکز کند که کارفرما چه انتظاری از لوگو دارد البته اینبدین معنا نیست که باید گفته های کارفرما را نادیده گرفت بلکه باید بخشی از صحبتهای وی را در طراحی لوگو بگنجانیم و از قسمت هایی که باعث میشود که لوگو ما ازاستاندارهای تعریف شده خارج گردد  استفادهنکند طراح باید این قدرت را داشته باشد تا بتواند در مورد نظرات غیر منطقی کارفرمابایستد و اصول طراحی را زیر پا نگذارد زیرا در انتها هنگامی که طراحی لوگو بهپایان رسید خود گارفرما مدعی این مسئله خواهد شد که چرا لوگو طراحی شده با اصولحرفه ای یک لوگو فاصله دارد.طراحی لوگو

طراحی لوگو بدون قرار دادن نامتجاری آن شرکت در لوگو یک اشتباه بزرگ و غیر قابل است زیرا هدف اصلی از طراحی لوگومعرفی و شناساندن نام شرکت است و لوگو بدون متن مانند شناسنامه بدون نوشته است کهفقط یک عکس در آن وجود دارد.طراحی لوگو

امتیاز بدهید
امتیاز گرفته شده 4.4 از 5 توسط 89 بازدیدکننده

دوستان ما در لوگو و بسته بندی


  • طراحی لوگو1
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو

فرم سفارش طراحی

بخش های مشخص شده با * ضروری هستند.
سفارش طراحی لوگو