لوگو نما

مقالات
مقالات طراحی لوگو
طراحی لوگو برتر

در این مطلب سعی داریم درزمینه طراحی لوگو اشتباهاتی که معمولااتفاق می افتد و به آن کم توجهی میشود صحبت کنیم و آن ها را مورد بررسی قرار دهیم.طراحی لوگو

1- رساندن مفهوم لوگو

 

اگر طراحی لوگو یک دندان پزشکی را انجم میدهیدنیاز نیست که حتما از دندان در آن استفاده شود یا برای طراحی لوگو در زمینه خودرو حتما از خودرواستفاده شود و....... و نباید خلاقیت را فدای مرتبط بودن موضوع طراحی لوگو کنیم.طراحی لوگو

لوگو پژو یک اتومبیل یااجزایی از اتومبیل نیست لوگو سونی نمادی از الکترونیک نیست.طراحی لوگو

آگاهی از نظرات کارفرما

در هنگام طراحی لوگو باید بدانید که مشتری شما از لوگوخود چ می خواهد تا بتوانید طراحی لوگو رامتناسب خواست وی اما با خلاقیت انجام دهید در برخی موارد کارفرما خواهان طراحی لوگو بسیار ساده است و هر چقدر شما طراحی لوگو را به صورت حرفه ای اما شلوغانجام دهید هرگز نخواهید توانست نظر وی را جلب نمائید.طراحی لوگو

 

طراحی روی کاغذ

 

در دنیای پیشرفته امروز طراحی لوگو بدون به کارگیری از نرم افزار غیرممکن است ولی به کارگیری از تکنولوژی به این معنی نخواهد بود که شما نمیتوانید طراحی لوگو را روی کاغذ انجام دهید شمامیتوانید تمامی طرح ها را روی کاغذ کشیده و همنگامی که طراحی لوگو به پایان رسید میتوانید آن را بهکامپیوتر انتقال دهید در نظر داشته باشید که در طراحی روی کاغذ باعث افزایش مهارتشما در طراحی خواهید شد.طراحی لوگو

 

توجه به مد

 

 

اگر در پی خرید لباس باشیدتوجه به مد بد نیست زیرا باید مدتی بعد آنها را دور بیندازید ولی برند و هویتسازمانی یک شرکت چیزی نیست که بتوان بعد از مدتی استفاده آن را دور انداخت در طراحی لوگو برای یک برند یا سازمان باید بهنحوی طراحی کرد که بتوان از آن برای سالهای سالها استفاده کرد و بعد از گذشت 10الی 20 سال باید کلیات برند حفظ گردد و اگر نیاز به تغییر هست تنها برخی از جزئیاتآن را بتوان تغییر داد در طراح لوگو باید به این موضوع توجه داشت که در هنگام طراحی لوگو باید آینده نگری کرد تا لوگو طراحیشده توسط شما بعد از یک سال ارزش خود را از دست داده باشد. در طراحی لوگو باید دقت کرد که مخاطب بتواندسالهای سال با این برند ارتباط برقرار کند و بتواند نسبت به آن برند احساساطمینان و اعتماد داشته باشد تا بتواند سالهای سال جزء مخاطبان و مصرف کنندگان شماباشد.طراحی لوگو  

 

طراحی با رنگ سیاه و سفید

 

به یاد داشته باشدی کههمیشه در طراحی لوگو ایتدا از رنگهای سیاهو سفید استفاده کنید زیرا در هنگام طراحی لوگوبا رنگ سیاه و سفید بهتر میتوان ایرادات طرح را پیدا کرد و آنها را برطف نمود.طراحی لوگو

 

انتخاب طراحی مناسب

 

در طراحی لوگو باید به این موضوع توجه داشت که لوگو طراحی شده متناسب با هویت آن سازمان یاشرکت باشد مثلا در طراحی لوگو برای شرکتهای حقوقی نمیتوان از نمادهای طنز استفاده کرد و اگر طراحی لوگو را برای یک کتاب کودکان انجاممیدهید نمیتوانید آن طرح را خشک و غیر جذاب طراحی کرد باید از زنگهای شاد و جذاباستفاده کرد تا کودکان را به خواندن آن ترغیب کنیم.طراحی لوگو

 

ماندگاری لوگو ساده در ذهن

 

در طراحی لوگو باید به ایت نکته توجه کرد که بهیاد سپردن لوگوهایی با طراحی ساده بسیار آسانتر از لوگوهایی با طراحی های پیچیدهاست پس در طراحی لوگو سعی کنید که از زیاده کاری و شلوغ کردن لوگو جدا خوداری نمائید مثلا لوگوکوکاکولا،سونی جزء لوگوهای ساده ای می باشند که به خاطر سپردن آنها بسیار آساناست.طراحی لوگو

 

نشان دادن هویت شرکت

 

در طراحی لوگو مناسب باید به نحوی عمل کرد کهتنها بیان کننده هویت آن سازمان، شرکت باشد پس باید لوگو طراحی شده کاملا خاص و انحصاری باشد تااین ویژگی بتواند در میان تمام جذابیت ها به آسانی خود را نشان دهد.طراحی لوگو

امتیاز بدهید
امتیاز گرفته شده 4.6 از 5 توسط 409 بازدیدکننده

دوستان ما در لوگو و بسته بندی


  • طراحی لوگو1
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو

فرم سفارش طراحی

بخش های مشخص شده با * ضروری هستند.
سفارش طراحی لوگو