لوگو نما

مقالات
مقالات طراحی لوگو
بررسي نقش رنگ در بسته بندي

موضوع رنگ و تاثير آن بر روحيه و روانو در کل شخصيت بسته بندي مقوله ای است که خوشبختانه در سال های اخیر کم کم در سطحجامه شاهد نمود های عینی آن هستیم در این مقاله سعی خواهیم کرد چرایی آن را واکاویکنیم.
در روان شناسي نوين"رنگ"و"رنگها"يکي از معيارهاي سنجش شخصيت به شمار مي‌آيند؛ چرا که هر يک از آن ها تاثيرخاص روحي وجسمي را در يک فرد باقي گذارده و رنگ نشان گر وضعيت رواني و جسمي وي ميباشد. اين موضوع با توجه به پيشرفت‌هاي دو دانش فيزيولوژي و روانشناسي به اثباترسيده است. ناگفته پيداست که انسان از روزگاران بسيار دور تاکنون تحت نفوذ و تاثيررنگ‌هاي پيرامون خود بوده است و درصد سال اخير که صنعت رنگ سازي به نقطه اوج تحولخود رسيده است، تاثير مزبور دو چندان شده و در همه ارکان زندگي روحي ما رخنه کردهاست.
رنگ‌هاي اصلي عبارت از قرمز، آبي، زرد و رنگ‌هاي نوراصلي عبارت است از قزمز، آبي، سبز؛ تفاوت بين رنگ و نور رنگي در سبز و زرد است.
برخي از روانشناسان عقيده دارند رنگي که برگزيده ودلخواه کسي است، مي تواند گوياي خصوصيات اخلاقي و روانشناسي او باشد. پس بدين شکلکار طراحان و گرافيست ها مشکل مي شود چرا که بايد طوري عمل کنند که تمام سليقه هاو علايق مخاطب و مصرف کننده را پوشش دهند. در طراحي بايد به اين نکته توجه کرد کهمخاطب چه کسي است و نوع محصول عرضه شده چيست که بر اين اساس با درک و شناخت کافياز علم، هنر، خلاقيت و تسلط بر روان شناسي رنگ ها طرحي را آماده کند که مورد توجهتمامي اقشار و مصرف کنندگان قرار بگيرد.
رنگ ها هر کدام گوياي پيام و جذابيت خاص خود هستند که بهنياز از آنها استفاده يا با هم ترکيب مي شوند. هم چنين شما بايد به رابطه ي دقيقبين محصول و نوع بسته بندي آن در محل (محل هاي) فروش فکر کنيد. در بسياري مواردطراح علاوه بر آشنايي با تكنيك هاي هنري و شناخت روانشناسي رنگ بايد از علم خواصمواد محافظتي كه در ساخت بسته بندي ها به كار مي روند نيز مطلع باشد. هر جنس وكالا، رنگ خاص خود را مي طلبد و طراح مي بايست با دانش و اطلاع كافي دست به انتخابرنگ بزند.طراحي بسته بندي يكي از مهم ترين زيرشاخه هاي هنر تبليغات است و نقشارزنده اي را در جريان اقتصادي جوامع بازي مي كند. صادرات كالاها بيش از آن كه بهكيفيت محصول وابسته باشد در گرو طراحي خوب بسته بندي و مورد پسند خريدار است.
نکته اي که بايد مورد توجه قرار گيرد استفاده به جا ازرنگ ها است. به عنوان مثال رنگ سبز بسته به جاي استفاده مي تواند بيان گر فساد وپوسيدگي و از طرف ديگر مي تواند بيان گر طراوت و تازگي باشد.
در انتخاب رنگ محصولات غذايي و نوشيدني ها، علاوه برتوجه به رنگ ماده غذايي مي توان با توجه به ويژگي هاي گروه مصرف کننده از رنگ هابه عنوان ابزاري قدرت مند بهره جست.
به عنوان مثال در طراحي جعبه چاي هاي گياهي مي توان ازرنگ هاي ملايم و لطيف که مترادف فرآورده هاي گياهي است، بهره گرفت. اما در موردچاي واقعي مي توان با استفاده از زمينه تيره، حس مرغوبيت محصول را در ذهن مشتريايجاد نمود و استفاده از تصاوير مرتبط نوعي تشخص به محصول مي بخشد.
استفاده مناسب از رنگ سبب انتقال پيام و سهولت پيدا کردنمحصول در چيدمان مغازه مي گردد.
نکته ديگر اين که اگرچه استفاده از چاپ رنگ ارزشمند است،اما طراحان در برخي موارد متوسل به انتخابي جسورانه و استفاده از بسته بندي تک رنگمي شوند. به عنوان مثال در مورد فرآورده هاي ويژه مردانه استفاده ازحداقل رنگ ميتواند نمايان گر پيامي محکم و مردانه باشد.
ارتباط بين رنگ‏ها و مفاهيمي چون، مردانگي، زنانگي و...؛ به عنوان مثال ارتباط رنگ قرمز با تهاجم و مردانگي كه در مقابل رنگ صورتي وارتباط آن با نرمي و زنانگي قرار مي‏گيرد. آبي با آرامش، نارنجي و زرد با شادي وگرمي، سبز با رشد و شكوفايي، سفيد با خلوص و پاكي و ... شناخته مي‌شود. در انتخابرنگ ارتباطي باريك و ظريف وجود دارد و از فرهنگي به فرهنگ ديگر تغيير مي‏كند. درمورد مفاهيم دروني رنگ، به ويژه بخش مفاهيم احساسي آن، افراد، تاثيرات جزئي‏تري رانيز استخراج مي‏كنند. تاثيراتي كه در بيان شكل، بافت و هويت شي، موثر است.بنابراين مي‌توان از اين ويژگي مهم رنگ در ارائه‌ی هويتي خاص به محصول، سود جست وبه عبارت ديگر يك محصول را مي‌توان با استفاده از رنگ، از نظر احساس بصري، گرمتردر حرارت، سبكتر در وزن و حتي كوچكتر در ابعاد، جلوه داد. با اين وجود، دستيابي بهاين اهداف بسيار مشكل است و متاسفانه تحقيقات كمي درباره‌ی ماهيت‏هاي دروني رنگ،صورت پذيرفته است.
از رنگ هاي آبي، سبز و زرد به منظور تداعي شادابيو حيات در بسته بندي محصول استفاده مي شود. استفاده از اين رنگ ها يکي از سادهترين و گويا ترين روش هايي است که براي نشان دادن خنکي وتازگي در بسته بنديمحصولاتي مانند: آب معدني ، سبزيجات و ميوه ها استفاده مي گردد.
به عنوان نمونه استفاده از رنگ آبي قوي و آرام بخش بهعنوان رنگ زمينه براي ارائه فرآورده ي اسپري پا بسيار حساب شده به نظر مي آيد وطراح توانسته با بهره گيري از توانايي رنگ آبي براي القا پاکيزگي و خنکي اين حس رابه مصرف کننده القا کند. هم چنين استفاده از رنگ هاي روشن مانند صورتي روشن و آبيو زرد روشن براي بسته بندي هايي که حاوي محصولاتي لطيف و ملايم بسيار به جا است.
گاهي براي ايجاد تأثيراتي از تمول و فريبندگي و کيفيتعالي مي توان در رنگ بندي از مقداري طلايي و يا نقره اي به همراه رنگ هايي متاليکاز آبي، قهوه اي، فيروزه اي و خاکستري و خرمايي استفاده کرد. از اين ترکيب بندي هابراي محصولاتي همچون شکلات، عطر و محصولاتي که نياز به القا قيمت گران دارند بهکار برده مي شود.
در شرايطي كه اطلاعات دقيقي درباره‌ی ماهيت دروني رنگوجود ندارد، طراحان مجبورند به برداشت‌هاي شخصي خويش اعتماد كنند، مگر اينكه درسياست‌هاي طراحي محصول، زمان و بودجه‏اي براي تحقيق اين ماهيت‌ها درباره‌ی آنمحصول خاص، در نظر گرفته شده باشد. در هر صورت اگر به عنوان يك طراح مجبور هستيدبر اساس برداشت‌هاي شخصي، رنگي را براي محصول انتخاب كنيد، حتماً قضاوت‌هاي خود رابا محك نظريات ديگران بسنجيد و ايده‌آل اين سنجش، آن است كه توسط خريداران بالقوه‌یكالا صورت پذيرد.
باید بین درجه‌ی مرغوبیت محصول و رنگ انتخاب شده بر اساسماهیت درونی آن، تناسب و هماهنگی وجود داشته باشد. فرایند ساده‌ای که برای سنجشاین هماهنگی به کار می‌رود این است که از محصول با رنگ‌های متنوع عکسبرداری کنیم وتناسب ماهیت درونی رنگ را با درجه‌ی مرغوبیت کالا بسنجیم. مرحله‌ی بعدی دسته‌بندیاین تصاویر بر اساس میزان تناسب رنگ با مرغوبیت کالاست. اگرچه این روش استادانه بهنظر می‌رسد ولی گروهی از طراحان اعتقاد دارند که این تکنیک، سطحی و ظاهری است. امانکته‌ی مهم این است که برای تولیدکنندگان عمومی محصولات داخلی، که شامل مواد غذاییهم می‌شود، پذیرش بصری کالا بسیار مهم است. در این صورت اقدام صرف بر پایه‌ی داورییک فرد، چیزی جز یک ریسک نخواهد بود و در این شرایط است که ارزش واقعی آزمون‌هاییچون عکسبرداری و ... مشخص می‌شود.
پس ما مي توانيم با به کارگيري رنگ مناسب و زيبا در امرجذب مشتري و فروش بيشتر محصول قدمي بزرگ را برداريم و تضميني باشيم براي جلب مشتري.
در انتها بايد خاطر نشان کرد که انتخاب رنگ در بسته بنديبايد به احساس ناشي از آن بر روي گروه هدف دقت کافي شود.

 

امتیاز بدهید
امتیاز گرفته شده 4.5 از 5 توسط 82 بازدیدکننده

دوستان ما در لوگو و بسته بندی


  • طراحی لوگو1
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو

فرم سفارش طراحی

بخش های مشخص شده با * ضروری هستند.
سفارش طراحی لوگو