لوگو نما

مقالات
مقالات طراحی لوگو
باید ها و نباید ها در طراحی لوگو

 

درتجارت امروز از طراحی لوگو باحروف و داشتن یک نشان به عنوان سمبل هویتی و شخصیتی یک شرکت یا سازمان استفاده میشود این نماد و سمبل ها که به لوگو و برند معروف هستند دارای انواع مختلفی هستند.طراحی لوگو

1-لوگو تصویری

2-لوگو تایپ

3-لوگو ترکیبی

هریک از این نوع لوگو دارای تاریخچه و هویت منحصر به فردی هستند که در زمان طراحی لوگو بایدبه این باید ها و نبایدها توجه کرد برای طراحی لوگوباید به این نکته توجه داشت که ابتدا باید بدانیم کهاین از لوگو خودچه انتظاری داریم می خواهیم چه چیزی را به عنوان شعار لوگو خودانتخاب کنیم پس قبل از انتخاب لوگو بایدمعیارهای خود را انتخاب کنیم و سپس یکی از انواع لوگو راانتخاب کنیم لوگوها دارای کاربدهای متفاوتی هستند برای مثال لوگوهایی که ما به طورروزانه آن ها را میبنیم لوگوهای موجود در خیابان ها  هستند که شامل علائم راهنمایی و رانندگی نیز میشوند که از نوع لوگو تایپولوگو ترکیبیاستفاده می شود.طراحی لوگو

لوگوهاروزانه در معرض دید ما هستند چه بخواهیم و چه نخواهیم اما اینکه بخواهیم ار چه برندیاستفاده کنیم انتخاب ما است که چه لوگو وبرندیرا مورد توجه خود قرار دهیم مثلا در هنگام آشپزی همواره در حال دیدن انواع لوگو هستیماما به آنها توجه نمی کنیمولی این لوگو و برندهاهمراه همیشکی ما در زندگی هستند و هرگز ما را تنها نخواهند گذاشت.طراحی لوگو

 

لوگو دارایتاریخچه ی بسیار کهنی است که این تاریخچه متعلق به انسانهای اولیه می باشد که برایانتقال مفهوم منظور خود روی دیوارها نقاشی حکاکی میکردند که این را میتوان سرآغازشروع هنر و گرافیک دانست.طراحی لوگو

۱- فرم، اندازه،ساختار برای طراحی لوگو و طراحی آرم

در طراحی لوگو انتخابنوعلوگو وسپس دقت در جزئیات از عناصر مهم در طراحی لوگواست زیرا یک لوگو نمیتواندمانند یک پوستر بزرگ باشد دارای اندازه ای حدودا 3 الی 4 سانتی متری استپس هر چیزی در لوگو کلیاتبه حساب می آید و در انتخاب آنها باید دقت فراوانی کرد زیرا انتخاب یک الماننادرست باعث می شود تا لوگو ازفرم و ماهیت خاص خود خارج شود و مفهومی متضاد با آنچه برای آن طراحی شده است را بهبیننده اتقال دهد.طراحی لوگو

 

 

 

تاریخچه لوگو ونشانه:در طول تاریخ بشری استفاده از نمادها و علائم تاریخی بسیار طولانی دارد کهانسانها برای انتقال مفاهیم و منظور خود روی دیوارها نگاش هایی را انجام میدادندتا دیگران را متوجه منظور خود کنند و این خود الین لوگودر طول تاریخ بشر است شروع این امر از کشورهای اروپایی آغاز شد که برای اعلام خطربه دیگران از آن استفاده می کردند و در مصر باستان قبل از اختراع خط از نقاشیاستفاده می شد به این صورت که بر روی دیوارها و تابوت ها نقاشی هایی را حکاکیمیکردند که که نماد فعالیت و عظمت و جنگ های آن کشور است این امر باعث شد تا مانیز در عصر حاضر بتوانیم منظور مصریان آن زمان را متوجه شویم و بدانیم که آنهادارای چه فرهنگ و هنر غنی بوده اند.طراحی لوگو

عواملموفقیت لوگو:

یک لوگو وبرند زمانی موفق خواهد بود که بتواند  بر بیننده خودتاثیر مثبت بگذارد و نظرها را به خود جلب کند لوگو باید بتواند در سریع ترین زمان ممکن تاثیر خود را روی افرادی که با آن برند و لوگو مواجه می شوند تاثیر بگذارد لوگو باید دارای وجه تمایز با سایر لوگوها که در یک زمینه کاری فعالیت دارند داشته باشددر زمان طراحی لوگو باید توجه داشت که نمیتوان هر سال یک لوگو را تغییر داد زیرااین امر باعث ایجاد احساس عدم انسجام می شود و مخاطب نمیتواند به کالا و محصولی کهاین لوگو برای آن طراحی شده است اعتماد کند و این عدم اعتماد باعثکاهش فروش و صدمات جبران ناپذیر دیگری خواهد شد.طراحی لوگو

 

ب) لوگو(برندیا آرم):

در سالهای اخیر درداخل ایران تلاشهای بسیاری شده است تا بتواند جاگزینی برای واژه آرم تعیینکنند که که بعد از تلاشهای بسیار واژه نشانه را پیشنهاد دادند که نمیتوان واژه آرمرا با واژه نشانه همتراز دانست زیرا این واژه دارای گستردگی معنای زیادی می باشد ومباحث مختلفی را خود میگنجاند اما واژه آرم معناو مفهوم مشخصی دارد و گستردگی چندانی ندارد پس زیباتر است که در مباحث دیکر بهتفاوت میان واژه نشانه و آرم خواهیمپرداخت اما هم در حال حاضربهتر است که از واژه آرم استفاده شود.طراحی لوگو

 

طراحیست اداری باید به این نکته توجه داشت که بهتر است آرم یا لوگو رادرجایی قرار دهیم که باعث بهم ریختگی کلیات کار نشود استفاده از لوگو بایدطوری صورت بگیرد که باعث زیبایی  و چشمنوازی کار شود که اصول طراحی ست اداری نیز دارای پیچیدگی های بسیاری اس که آن رانیز در مطالب بعدی مرور خواهیم کرد در هنگام طراحی لوگو بایدبه این نکته نیز توجه داشت که باید به نخوی طراحی را انجام داد که هنگام استفادهاز لوگو به دلیل کوچک شدن لوگو وبرند ماهیت و هویت خود را از دست ندهد و قابلیت استفاده در هر نوعی پروسه ای راداشته باشد.طراحی لوگو

 

 

۳- طراحی لوگو تایپ

یکی از مهمترین عواملی که در طراحی لوگو این است که طراحی برای هویت بخشیدن به یک لوگو این است که لوگو تایپ همان نام شرکت است که با استفاده از فونت ها و گاهیاوقات با طراحی خاصی که روی حروف صورت میگرد باعث می شود تا جلوه بهتری داشته باشداما باید به این نکته نیز توجه داشت که در هنگام طراحی باید خود را جای مخاطب قراردهیم و حال ببینیم که آیا قادر هستیم که به راحتی این نوشته را بخوانیم یا نه درصورتی که طراحی لوگو خوانا نباشد از نظرفنی لوگو خوب و حرفه ای محسوب نمی شود زیرا در لوگو تایپ لوگویی خوبمحسوب می شود که اولین نکته و مهمترین نکته آن خوانا بودن این نوع لوگو ها می باشد زیرا بیننده فقط یک نوشته روبروی خود میبیند وقادر نخواهد بود تازمینه کاری و نوع فعالیت شرکت را تشخیص دهد به همین دلیل خوانا بودن شرط اصلی درطراحی لوگو تایپ می باشد.طراحی لوگو

لوگوییکه مصرف نشانه یک موسسه با دامنه فعالیت ها و مخاطبین محدود را دارد می توانداندکی با دشواری خوانده شود و چندان ساده نباشد. هر چند که خوانایی و سادگی ازاصول طراحی لوگو است.طراحی لوگو

امتیاز بدهید
امتیاز گرفته شده 4.9 از 5 توسط 77 بازدیدکننده

دوستان ما در لوگو و بسته بندی


  • طراحی لوگو1
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو

فرم سفارش طراحی

بخش های مشخص شده با * ضروری هستند.
سفارش طراحی لوگو