لوگو نما

مقالات
مقالات طراحی لوگو
تکنیک های طلایی ساخت لوگو


ایامیدانید شما می توانید با یک لوگوی عالی سریعا به مشتریان احتمالی خود نشان دهیدکه توانایی خدمات رسانی بهینه به آنها دارید!؟

لوگو نماینده تصویری چیزی است که شرکت شما به آن باور داشته و از آن پیروی می کند.برای مثال به لوگوی مک دونالد یا علامت تیک نایک نگاه کنید که دو مثال از شگفتانگیز ترین لوگوها بوده و خصوصیات این شرکت را منتقل می کنند. اما بسیاری از شرکتها امروزه نیز این بخش مهم از شروع تجارت را نادیده می گیرند.

از نظر ایده آل ،این لوگوست که مشتریان احتمالی شما را افزایش داده و باعث می شودتأثیر بسزایی در اولین تجربه افراد نسبت به تجارت شما داشته باشد. یک لوگو خوب میتواند باعث تعهد مشتریان به تجارت شده، هویت خوبی برای برند ایجاد کرده و تصویریحرفه ای از شرکت شما ایجاد کند.

انواع لوگولوگو ها را مي توانيم در سه طبقه کلي دسته بندي کنيم.


•لوگوهای مبتنی بر فونت که در آنها مدل فونت عوض می شود. برای مثال لوگوهای IBM، مایکروسافت و سونی همان فونت هایی هستند که شیپ و استایل متفاوتدارند که باعث تمایز پیدا کردن آنها می شود.


•دومین دسته لوگوهایی هستند که با استفاده از کلمات و عکس نشان می دهند شرکت چهفعالیت هایی دارند. برای مثال وقتی یک شرکت خدمات خانه از یک قلم موی رنگ در کناراسم شرکت استفاده می کند.


•دسته سوم سمبول های تصویری انتزاعی مانند علامت تیک نایک است که به برند این شرکتتبدیل شده است.

این نوعسمبل ها در اصل معنایی ندارد اما بعد از توضیح داده شدن،معنا پیدا میکند و شما بامعنای خاص لوگو برند آشنا می شوید. تحقیقات نشان داده است که این نوع لوگوها بعداز تثبیت مکان خود تأثیر بیشتری بر مشتریان احتمالی داشته و باعث تعهد بیشتر نسبتبه برند می شود. اما ایجاد کردن چنین تصویر و ارتباط ذهنی به هزینه و زمان زیادیلازم دارد. علامت تیک نایک نیز در اصل معنای خاصی نداشته اما این شرکت سال هایزیادی تلاش کرده است تا بتواند این لوگو را به نشانه ای از هویت زندگی ورزشکارانهتبدیل کند.

تجارت های در حال رشد اکثر اوقات توانایی هزینه کردن میلیون ها دلار و سال ها وقتبرای ایجاد چنین ارتباط ذهنی ندارند. بنابراین لوگویی که می تواند به وضوح ارزش هاو فعالیت های شرکت شما را نشان دهد می تواند گزینه مناسب تری برای این نوع تجارتها باشد. بسیاری از متخصصین طراحی لوگو بیان کرده اند که حتی لوگوی نوشته شده ومبتنی بر فونت از شرکت نیز می تواند بیش از حد ژنریک باشد. او باور دارد کهمشتریان باید بتوانند با نگاه کردن به لوگوی شما مشخص کنند شما چه فعالیتی انجاممی دهید.


شروع به کار طراحی یکلوگو

قبل ازاینکه شروع به کشیدن لوگوی خود کنید باید اول پیامی که می خواهید به دیگران منتقلکرده را بررسی کنید. سعی کنید پیام خود را در یک جمله نوشته و ببینید که آیا اینپیام به شما در رسیدن به اهداف کمک می کند یا خیر. توجه داشته باشید که بعد ازنوشتن این جمله باید به آن تعهد داشته و در تمام مراحل ساخت لوگو از این جملهپیروی کنید.
البته این کار به سادگی نمی تواند برای شروع کار شما کافی باشد. شما می توانید ازتاکتیک و روش های زیر در زمان ساخت لوگوی خود استفاده کنید. این موارد می توانندبه ساخت لوگویی مناسب برای شرکت شما کمک کنند:


1- لوگوی سایر کسب وکارهای صنعت خود را بررسی کنید.
آیا رقبای شما از عکس های محافظه کار و سنگین استفاده می کنند یا گرافیک های زندهو متحرک؟ شما باید بررسی کنید که چطور می خواهید لوگوی خود را از رقبا متمایزکنید.

2- برروی پیام تمرکز کنید.
تصمیم بگیرید که چه نکته ای در مورد شرکت شما قابل انتقال است. آیا شرکت شماتوانایی خاصی دارد که شما می توانید آن را انتقال دهید؟ چه چیزی باعث می شود شمانسبت به رقبا خاص باشید؟ ذات مخاطب هدف شما چیست و چه خصوصیات ویژه ای دارد؟ اینعناصر نقش مهمی در طراحی و باز دهی طراحی لوگوی شما دارد.


3- لوگو باید واضح وعملی باشد.
لوگو شما باید از روی کارت های ویزیت گرفته تا در کنار یک کامیون و ماشین جلوه ایمناسب داشته باشد و به صورت واضح قابل رویت باشد. یک لوگوی خوب را به هر اندازه کهمی خواهید باید بتوان کوچک و بزرگ کنید. این لوگو چه کوچک و چه بزرگ جلوه ای مناسبدارد. همین طور لوگوی خوب باید به راحتی باز تولید شده، در ذهن جای گرفته و نسبتبه دیگران متمایز باشد. مطمئنا استفاده از نماد بهتر از عکس است زیرا اگر عکس هابزرگ یا کوچک شوند تشخیص دادن یا شفافیت آنها مختل خواهد شد. سعی کنید که لوگوییایجاد می کند که سیاه و سفید و یا در دو رنگ است تا اینکه بتوانید به راحتی آن رافکس کرده، از آن عکس گرفته و یا در برگه های سیاه و سفید از آن استفاده کنید.


4- استفاده کردن از نامتجارت بر طراحی لوگوی شما تأثیر می گذارد.
اگر نام تجارت شما " جواهرات تهرانی" است باید از فونتی با کلاس واستایل های تجملی در فونت استفاده کنید. اما شرکتی که " چاپ سرعت و دقت" نام دارد بهتر است لوگویی داشته باشد که فونت آن حس رعد و برق و سرعت وقدرت را منتقل کند.


5- از لوگوی خود براینشان دادن خصوصیات کلیدی شرکت تان استفاده کنید.
بهترین لوگوها سریعا با استفاده از تصویر پیام را به بیننده منتقل می کنند و ازکلمه هیچ استفاده ای نمی کنند. برای مثال لوگوی " چاپ سرعت و دقت " هممی تواند خصوصیات خدمات چاپ بسیار سریع را منتقل کند. بنابراین استفاده از عکس رعدو برق می تواند احساس سرعت و اطمینان را منتقل کند.


6- از کلیپ آرت استفادهنکنید.
اگرچه چنین کاری بسیار وسوسه کننده است، کلیپ آرت را می توان به راحتی کپی کرد. نهتنها اورجینال آرت پیام را قوی تر منتقل می کند، بلکه باعث تمایز یافتن شما نسبتبه تجارت های دیگر نیز می شود.


7- از تصاویری کهزودگذر هستند استفاده نکنید.
اگر شما بخواهید لوگوی قدیمی خود را دوباره طراحی کنید، این احتمال وجود دارد کهشما مشتریان قبلی تان را گیج کرده و در حالت بدتر باعث بیگانگی آنها شده. یکی ازانتخاب ها تغییرات بسیار کم و آهسته در لوگو است. اما شما نباید چند بار لوگوی خودرا تغییر دهید. از نظر ایده آل شما باید لوگویی استفاده کنید که حداقل 10 تا 20سال بدون نیاز به تغییر باقی بماند. این مسئله نشانه طراحی مناسب است. در واقعوقتی یک گروه عالی، لوگو طراحی می کنند انتظار ندارد دیگر مشتری برای طراحی وتغییر لوگو به او مراجعه کند.


8- مواظب رنگ ها درلوگو باشید
یکی از مسایلی که باعث گران شدن لوگو می شوند استفاده از رنگ های متعدد است. درزمان طراحی لوگو باید توجه داشته باشید که اگرچه لوگوی رنگی شما عالی به نظر میرسد در زمان تولید انبوه این لوگو، هزینه ساخت و تولید آن بر روی کالا های مختلفنیز شما را شگفت زده می کند. همین طور استفاده از لوگوهایی با رنگ های زیاد باعثمی شود شما نتوانید به راحتی آنها را کپی کرده و رنگ سیاه و سفید باعث از بین رفتنشفافیت آنها می شود. سعی کنید رنگ های لوگو بیشتر از سه رنگ نشود مگر اینکهاستفاده از رنگ های بیشتر الزامی باشند.
شما لوگورا می تواند در انواع رسانه ها، تبلیغات، ایستگاه ها، ماشین های خودکار وبسته بندی ها مورد استفاده قرار گیرد. به یاد داشته باشید که بعضی از کاربردهاباعث محدودیت در زمان طراحی لوگو می شوند مطمئن شوید که از قبل معنای رنگ ها رانیز مطالعه کرده اید و معنای آنها با پیام اصلی لوگوی شما همخوانی دارد یا خیر.همین طور بهتر است قبل از تصمیم گیری نهایی مدل های تک رنگی، دو رنگی، و سه رنگیلوگوی خود را نیز بررسی کنید.

9- کمکگرفتن از یک طراح لوگو
با اینکه تفکر در مورد لوگو مرحله ای مهم در ایجاد یک تصویر از تجارت شماست، تلاشبرای ساخت لوگو به تنهایی از اشتباهات بزرگ محسوب می شود. شاید به نظر برسد کهبهترین راه برای کاهش هزینه ها عدم استفاده از شرکت های طراحی حرفه ای باشد کهچیزی بین 5 تا 15 میلیون تومان برای طراحی لوگو طلب می کنند. اما توجه داشته باشیدکه هزاران طراح مستقل و آزاد کار وجود دارند که با دریافت هزینه کمتری چنین کاریانجام می دهند. کار آفرینان با بودجه محدود باید به دنبال طراحان با کیفیت اماارزان قیمت بگردند. طراحان آزاد زیادی وجود دارند که هزینه فعالیت آنها در هر ساعت15 تا 70 هزار تومان است.
شما نباید تنها به خاطر هزینه کمتر از طراح بدون تجربه استفاده کنید. طراحانی راپیدا کنید که با حیطه کاری و موقعیت رقابتی شما آگاه باشد. اگر هنوز هم هزینه بیشاز حد بود باید به این نکته توجه کنید که اگر شما لوگوی خوبی طراحی کنید این لوگوحداقل 10 سال برای شما باقی خواهد ماند. یک بار هزینه برای 10 سال چیز زیادی محسوبنمی شود.
حتی اگر می توانید به خوبی از رنگ ها استفاده کرده و می دانید لوگو باید چه شکلیداشته باشد باز هم بهتراست از یک طراح مشورت بگیرید. چرا؟ آن ها می دانند که آیالوگو به راحتی پیام شما را انتقال داده و با این کار می توانید به طراحی زیباییبرسید که بدون هزینه زیاد به راحتی پیام را به دیگران منتقل می کند. لوگوی شماپایه تمام مواردی است که به شما ارتقا می دهد، بنابراین هر چه بیشتر زمان صرفطراحی بهتر لوگو کنید، سود بیشتری برای شما همراه خواهد بود.


10- استفاده کردن وحفاظت از لوگو
بعد از طراحی لوگویی که نشان دهنده فعالیت ها و خصوصیات شرکت شما در یک نگاه باشد،مطمئن شوید که کپی رایت آن را ثبت کرده تا بتوانید آن را نسبت به شرکت های دیگرحمایت کنید. شما می توانید از یک شرکت ثبت علائم تجاری و اداره ثبت مالکیت هایمعنوی استفاده کنید.
بعد از ثبت می توانید از این لوگو در هر جایی برای ارتقای برند خود استفاده کنید.شما می توانید از لوگو در کارت های ویزیت، ایستگاه ها، سر برگ ها، بروشورها،تبلیغات، وب سایت ها و هر جای دیگر استفاده کرده تا نام شرکت خود را در ذهن افرادجا بیاندازید. این کار به ایجاد تصویری از تجارت، افزایش قابلیت دیده شدن شرکت شماو کسب مشتری بیشتر کمک کند.
ساختن یک لوگو کار ساده ای به نظر می رسد، نه؟ مطمئناً این کار ساده است اما نکاتظریفی در انجام این کار وجود دارد که باعث می شود طراحی و استفاده بهینه از لوگوبه کاری بسیار مشکل تبدیل شود. تنها به یاد داشته باشید که باید ذات مشتریان وتجارت خود را در زمان طراحی لوگو در ذهن داشته باشید واینکه مشتریان از شما چهچیزی می خواهند. بعد از طراحی موفق لوگوی برند باید آن را ثبت کرده و تمام تلاشخود را بکار برید تا بتوانید سمبولی قابل تشخیص و مثبت از خدمات یا محصولات خودارائه کنید.

 

امتیاز بدهید
امتیاز گرفته شده 4 از 5 توسط 101 بازدیدکننده

دوستان ما در لوگو و بسته بندی


  • طراحی لوگو1
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو

فرم سفارش طراحی

بخش های مشخص شده با * ضروری هستند.
سفارش طراحی لوگو