لوگو نما

مقالات
مقالات طراحی لوگو
خصوصیات اولیه طراحی لوگو

در اینمقاله به بررسی دقیق تر و تخصصی تر طراحی لوگو می پردازیم .مطالبی که در این مقالهبررسی میشود شاید بنظر ساده بیاد اما در پیاده سازی کار مشکل و پیچیده ای است، حتینوشتن یک اسم با یک فونت هم کار پیچیده و حساسی است. برای همین خواص اولیه طراحیلوگو را بیشتر بررسی میکنیم.

 

یکتایی

قبل ازطراحی لوگوی شما ابتدا به بررسی لوگوی رقبا و ویژگی های غالب صنعت شما پرداختهمیشود . اگر رقبای اصلی شما از اشکال یا رنگ های مشابهی استفاده کرده اند و سهمبازار خوبی را در اختیار گرفته اند پس لوگوی آنها توانسته ارتباط لازم با مصرفکنندگان را برقرار کند. حال باید با بهره گیری از ایده های نو و ترکیب آنها باتجربیات رقبایتان به خلق یک لوگوی ماندگار نائل آمد.
 

 

سادگی

 یک لوگوعلاوه بر سادگی باید در جذب نگاه مشتری موثر عمل کند. لوگوهای موفق همیشه حاملپیامی بشردوستانه هستند. شرکت های بزرگی وجود دارند که در معرفی لوگوی خود بهاهمیت ارتباطات انسانی می پردازند و در قالب تصویری کوچک، ارزش های بیشماری را بهمصرف کننده القا می کنند. اگر رسالت یک شرکت براساس ارزش آفرینی بنا شده باشد، پسبه راحتی می تواند با استفاده از تکنیک های گرافیکی مدرن مفهوم ارزش را از طریق لوگودر ذهن مشتریانش حک کند.عبارت جذاب و ارزش آفرین شاید مهم ترین توصیه در طراحی یکلوگو باشد. شما می خواهید نشان سازمانی خود را در ذهن همگان ثبت کنید و قرار نیستکه چارت سازمانی تان را در قالب یک لوگو بگنجانید. لوگوهای پیچیده و ابهام برانگیزشانس زیادی در جذب توجه اولیه مشتریان نخواهند داشت و توفیق کسب و کار شما را بهمخاطره می اندازند پس همیشه در معرفی یک لوگو اصل ساده نگاری را در نظر میگیریم.

 

 

 ساختار

 لوگویبیشتر شرکت ها متنی- تصویری می باشد اگرچه این نوع لوگوها در صنایع پوشاک واتومبیل سازی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند. استفاده از اشکال هندسی در طراحیلوگوها به منزله القای مفاهیم مشخصی به مصرف کنندگان است. مثلاً لوگوهای دایره شکلمفاهیمی چون برقراری ارتباط، امنیت، تکامل، تداوم و راحتی را منتقل می کنند یالوگوهای مثلثی شکل بیشتر بیانگر مفهوم انرژی، قدرت، تعادل، نظم و حتی شاخصه هایمذهبی هستند. جالب است بدانید لوگوهای چهارگوش تصویری از منطق، اعتبار و دقت راتداعی می سازند البته برخی شرکت های معتبر هم در کنار نام تجاری خود تنها از یک خطمنحنی استفاده می کنند که دلیل عمده آن انتقال مفهوم تحرک، شادی و لذت در نزدمشتریان می باشد.

 

 

به یادماندنی

به گفتهبسیاری از بزرگان کسب و کار طول عمر یک برند ممکن است بیشتر از طول عمر یک محصولباشد لذا اگر شرکت بزرگی تصمیم به خارج کردن یک محصول از چرخه تولید خود گرفت،مطمئناً نام تجاری آن شرکت همچنان در نزد مشتریان معتبر خواهد بود پس لوگوها باافول یک محصول فراموش نمی شوند از این رو  از تصاویر و واژگان ساده و قابلانتقال در طراحی لوگوی سازمانی  و به دنبال برقراری ارتباط دائمی با مشتریانبالقوه خود از طریق ثبت یک لوگوی ماندگار در ذهن آنها باشید. فراموش نکنید شماتنها کسی هستید که باید در تمامی مراحل بازاریابی خود از تولید تا فروش، شرایطلازم برای ترویج هر چه بهتر نام تجاری تان را برای مصرف کنندگان مهیا سازید. از آنپس این مشتریان هستند که خود به ترویج نام تجاری شما و ثبت لوگوی ارزشمندتان درذهن، قلب و حتی روی لباس هایشان می پردازند.
 

 

رنگ بندی

رنگ هانقش مهمی را در جذابیت یک لوگو ایفا می کنند و می توانند واکنش ها و رفتارهایمتفاوتی را بر ما تحمیل کنند.  رنگ ها بسته به سن، جنسیت و شاخص های فرهنگیمصرف کنندگان بازار هدف، تفاسیر متفاوتی دارند پس لازم است با آگاهی کامل از ویژگیهای محصول و مشتریان بازار هدفتان، از رنگ های مناسب در طراحی لوگوی شما استفادهشود . بررسی ها نشان داده است بیشتر صنایع با یک رنگ غالب در نزد مشتریان معرفیشده اند. اگر دقت کرده باشید رنگ لوگوی بیشتر شرکت های بیمه ای، آرایشی- بهداشتی،خطوط هواپیمایی، بانک ها و موسسات مالی اعتباری آبی است چراکه آبی القا کنندهآرامش و امنیت در نزد مشتریان است. بالعکس رستوران های زنجیره ای، صنایع غذایی،پوشاک و لوازم خانگی از رنگ قرمز در لوگوی خود استفاده می کنند و از این طریق سعیدر جلب توجه اولیه مشتریان خود دارند. جالب است بدانید رنگ غالب لوگوی اتومبیلسازان در سرتاسر جهان رنگ طوسی است که مفهوم استحکام و قدرت را همچون رنگ فلزتداعی می کند.
 

 

انعطافپذیر

همانطورکه شرکت ها با گذشت زمان دچار تغییراتی در نظام سازمانی خود می شوند. لوگوها نیزباید با توجه به تغییرات محیطی و همینطور پیشرفت های سازمانی دستخوش تغییراتی جزئیشوند بنابراین اگر لوگوی شما قابلیت تغییرپذیری نداشته باشد، ممکن است با توجه بهتحولات بازار و ورود رقبای سرسخت جدید، توفیق چندانی در حفظ جایگاه گذشته خودنداشته باشید ضمناً لوگوهای انعطاف پذیر این امکان را برای شرکت ها مهیا می سازند کهبا گسترش زمینه های کاری خود به راحتی لوگوهای جدیدی را با رعایت قالب همان لوگویقدیمی طراحی و در نزد مشتریان بازار هدف خود ترویج کنند.  اگر تغییرات جزئیدر لوگوی جدید لطمه چندانی به قالب قدیمی آن وارد نکند، به راحتی می توانیدمشتریان خود را با تصویر لوگوی جدیدتان همراه سازید البته به یاد داشته باشید تحوللوگوها تنها برای شرکت هایی جایز است که درصدد بازآفرینی دوباره خود نیستند. جالباست بدانید شرکت های بزرگی نظیر نایک از ابتدا تاکنون به طور متوسط در هر دهه ازعمر خود تغییراتی جزئی در لوگوی خود داشته اند.
 

 

انطباقپذیر

یکی ازمهم ترین ویژگی های یک لوگوی موفق، انطباق پذیری آن با تمامی ابزارهای تبلیغاتی درسازمان است.  شما می خواهید از لوگو در سربرگ، بروشور، کارت ویزیت، وب سایت،استندها، بیلبوردها، بنرها، هدایای تبلیغاتی، آگهی های روزنامه ای، دعوتنامه ها و…استفاده کنید پس باید لوگوی مورد نظرتان در تمامی این ابزار بازاریابی به خوبیقابل رؤیت باشد لوگوهای رنگی نیز باید از قابلیت رؤیت در رنگ های سیاه و سفیدبرخوردار باشند چرا که بیشتر اوقات سربرگ های ارسالی از طریق فکس به صورت سیاه وسفید به دست مشتریان می رسند.
 

 

یک دوست

امروزهبرندها، لوگوها و نام های تجاری به دوست صمیمی مصرف کنندگان تبدیل شده اند. اگرکمی به اطراف خود نگاه کنید، آدم های زیادی را می بینید که در معرفی هویت و شخصیتخود به نام های تجاری محبوبشان اشاره می کنند پس یک لوگوی ماندگار باید دوست صمیمییک مشتری باشد و او را تا پایان عمر همراهی کند البته فراموش نکنید آدم ها تازمانی که به طرف مقابلشان اطمینان نکنند، بنای دوستی با او را پیش نمی کشند درنتیجه برای رسیدن به مفهوم دوستی با مشتریانتان بهتر است از واژگان و اشکالاطمینان بخش در معرفی لوگوی سازمانی تان استفاده کنیم .

 

امتیاز بدهید
امتیاز گرفته شده 4.9 از 5 توسط 621 بازدیدکننده

دوستان ما در لوگو و بسته بندی


  • طراحی لوگو1
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو

فرم سفارش طراحی

بخش های مشخص شده با * ضروری هستند.
سفارش طراحی لوگو