لوگو نما

مقالات
مقالات طراحی لوگو
طراحی لوگو و برندینگ

طراحی لوگو

در طول زمان از لوگو که نماد هویت است به عنوان راهی برایبرقراری مورد استفاده قرار گرفته است انسانها اولیه با خراش دادن و کشیدن تصاویربر روی دیوارها و غارها سعی بر آن داشته اند تا از این راه بتوانند به دیگرانارتباط برقرا کنند و آنها را متوجه خطرات بکنند با پیشرفت هایامروزه نیاز به دارا بودن یک لوگو و برندبسیار احساس میشود محصولاتی که در بازار امروز دارای لوگو و برندی  نیستند سهم بسیار کمی از بازار فروش را به خود اختصاص میدهند زیرا در نظر بیننده کهمیخواهد به طور مداوم از یک محصول استفاده کند باید بتواند به آن محصول اعتمادکند  و مطمئن باشد که محصولی که استفادهمیکند دارای استاندارهای بسیار بالا است و هرگز به خاطر به خطر افتادن نام و شوهرتخود حاظر نخواهد بود که سود بیشتر را فدای کیفیت کند زیرا لوگو و برند خود به خطر می افتد.طراحی لوگو

 

 

شرکتهای دارای لوگو معتبر به راحتی این جایگاه را از آن خودنکرده اند که بخواهند به راحتی آن را از دست بدهند زیربرای رسیدن به جایگاه فعلیهزینه بسیار بالایی راصرف کرده اند تا بتواننند لوگوخود را در بازار معرفی و سپس بعد از گذشت سالها جایگاه خود را در بارا کسب کنندزیرا مخاطب فقط با مارک و لوگو روبرو میشود و در جریان کامل کار نمی باشد.طراحی لوگو

 

امروزه تبلیغات هزینه نیست بلکه سرمایه گذاریاست که دارای سود سرشاری است و از این طریق میتوان سودی را کسب کرد که فکر این سودنیز در تصور نخواهد گنجید برای معرفی شدن در بازار باید یک طراحی لوگو را طوری انجام داد که بتوان برروی آن مانور داد لوگو طراحی شده نبایدخارج از اصول حرفه ای طراحی باشد.طراحی لوگو

 

 

در طراحیلوگو باید توجه داشت که لوگو طراحی شود که بتوان برای آن توضیح کاملی داشتیعنی برای هر جزء آن بتوان توضیح کاملی را به دیگران ارائه دهیم تا این باور را بهآنان نیز انتقال بدهیم که تمام اجزاء در یک شرکت مانند یک ساعت می ماند که تمامابه یکدیگر وابسته اند و هر گونه مشکلی در یک قسمت باعث ایجاد خرابی در سایر قسمتها نیز می شود یعنی از طراحی لوگو گرفتهتا بسته بندی محصولات و پرسنل همگی جزئی از این ساعت هستند که همگی با هم همکاریمی کنند تا بتوانند محصولی با کیفیت را ارائه دهند.طراحی لوگو

 

 

 

لوگو سمبلی است که در طول سالیان سال از بین نخواهد رفت بلکه به ارزش آن نیزافزوده خواهد شد اما به شرطی که این لوگوبا اصول و توسط طراحی حرفه ای خلق شده باشد زیرا لوگو مانند بسته بندی یا سایر اجزاء نباید هرسال یا هر چند یک بار در آن تغییر ایجاد کرد زیرا این عمل باعث زیر سوال رفتن شماو محصول تولید شما خواهد شد لوگو طرحی استکه باید در زودترین زمان هر 10 سال یک بار در آن تغییر ایجاد کرد اما این تغییراتدر لوگو و برند نباید کلی باشد بلکه بایدتغییرات انجام گرفته شده در لوگو بسیارجزئی باشد یا فقط در حد اعمال برخی افکت ها برای زیبایی بیشتر.طراحی لوگو

 

با استفاده از نمادها می توان احساسات مختلفی را القاء کرد لوگو و برند ها نیز مانند زنگ ها قادر بهایجاد احساسات متفاوت در مخاطبان خواهند بود به همین دلیل باید در هنگام  طراحی لوگوین مسئله را در نظر گرفت که لوگو طراحی درچه صنعتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت و یا مخاطبان این لوگو چه قشری هستند و یا مخاطبان چه سنی رادارند مثلا برای طراحی لوگو برا ی یک شرکتاسلحه سازی باید بیشتر از رنگهای تیره استفاده کرد تا حس ترس و وحشت را به بتوانبه مخاطبان القاء کرد.طراحی لوگو

 

در طراحی لوگو برای کودکانباید از رنگهای شاد و هیجان انگیز استفاده کرد تا کودک جذب شود و میتوان ازنمادهای کارتونی نیز استفاده کرد تا بتوان رابطه خوبی را با کودکان برقرار کرد.طراحی لوگو

 

در دنای امورز طراحی لوگوکار بسیار سخت و با دقتی است زیرا مخاطبان و انسانهای اطراف ما اکثرا قشر تحصیلکرده و ریز بینی هستند که کوچکترین مسائل نظرات آنها را به خود جلب خواهد کردعلاوه بر همه اینها این افراد بسیار کنجکاو نیز هستند و در هنگام مواجه با لوگو و طراحیلوگو به دنبال چگونگی ایجاد آن دلایل ایجاد لوگوو چرایی استفاده از نمادها در طراحی لوگونیز هستند که این عوامل و بسیاری عوامل دیگر باعث می شود تا طراحی لوگو بسیار سخت و بادقت انجام شود.طراحی لوگو

امتیاز بدهید
امتیاز گرفته شده 4.7 از 5 توسط 1632 بازدیدکننده

دوستان ما در لوگو و بسته بندی


  • طراحی لوگو1
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو

فرم سفارش طراحی

بخش های مشخص شده با * ضروری هستند.
سفارش طراحی لوگو