لوگو نما

مقالات
مقالات طراحی لوگو
نکات مهم در تبلیغات برندینگ و لوگو

نکات مهم درباره گروههای موفق برندینگ

اگر بخواهیم دلایلموفقیت یک سازمان یا کمپانی را مورد بررسی قرار دهیم، اولین توجه باید به سمت لوگوو برند شرکتباشد زیرا با توجه به برند و لوگو شرکتمیتوان متوجه این مسئله شد که آیا برند و لوگوی این شرکت در بازار موفق است یانه؟؟طراحی لوگو

نکته دیگری که بادیمورد توجه قرار گیرد این است که باید بدانیم که مردم  چه نظری درباره این لوگو و برند دارند و نسبتبه آن چگونه واکنش نشان خواهند داد آیا اکثر واکنش ها مثبت است یا منفی؟؟؟؟طراحی لوگو
برای تبدیل شدن از یک لوگو به برندی مطمئنو معتبر در بازار باید برنامه ریزی درستی داشت و بتوان آن را پیاده سازی کرد تا درنهایت به هدف که  همان برند شدن است رسید.طراحی لوگو

هدف از برندینگ ایجادذهنیت مثبت در مخاطبان  و جلب اعتماد آنهاآنها نسبت به یک شرکت و محصولات آن شرکت است اچرای این کار نیاز به دستورهای سطوحبالا و سرمایه گذاری و برداشت در آینده است زیرا برای برند شدن باید یک بازه چندساله را در نظر گرفت و نمیتوان برای این کار یک بازه زمانی چند ماه یا یک ساله راپیش بینی کرد.طراحی لوگو

برندینگ چیست؟؟؟!!!

 

برای برند شدنابزارهای متععدی در اختیار مدیران است تا بتواند برند خود را در بازار تثبیت کننددر این مطلب ما به چند نکته از این ابزار اشاره خواهیم کرد.طراحی لوگو

خدمات مشتری، اتفاقاتو اسپانسر شدن، بسته بندی، فروش مستقیم،بازاریابی بدون واسطه، پیشبر فروش، روابطعمومی بالا، تبلیغات موثر

تعریف برندینگ از نظرطراحان مشهور

به طور کلی برای تبدیلشده به برند باید پروسه ای را طی کرد تا بتوان بعد از انجام این پروسه بتواناحساسات و عواطف مخاطبان را برانگیخت و در ذهن آنها جای گرفت.برند سازی در نتیجه تبلیغات در رسانه و جراید است هر قدرتعداد این پیام ها بیشتر باشد و بتوان محتوای بهتری را در این تبلیغات گنجاند درنتیجه میتوان نام تجاری قوی تری داشت برند سازی شامل .طراحی لوگو شاخه های گوناگونی است که توضیح برای هر یک از این مباحثبسیار طولانی است اما فقط اشاره خواهیم داشت:پیدا کردن جایگاه برند، جایگاه سازیرا لوگو و برند و انتخاب نام مناسب برای برند.طراحی لوگو، طراحی شخصیت سازیبرای برند و............طراحی لوگو 

تیم برندینگ چیست و بایدچه ویژگی هایی داشته باشد

برند نیز باید یک رهبرداشته باشد که بتوان به طور هماهنگ و یکپارچه عمل کند تا بتوان صداری واحدی از آنشنید در غیر این صورت مانند یک گروه موسیقی می ماند که هر کس در آن یک ساز جدامیزند و نمیتوان یک صدای واحد از آن شنید و باعث عدم جذب مخاطب شده و ایجاد ذهنیت نامناسباز لوگو وبرند در مخاطب خواهد شد این اتفاق از آنجایی شروع می شود که مسئول تبلیغات لوگوو برندینگ برایخودش تبلیغ میکند و مدیر روابط عمومی نیز برای خودش تبیلغ میکند از انجایی که اینتبلیغات به طور پیوسته و یک پارچه انجام نشده است پس نمیتوان توقع داشت که اینتبلیغات باعث به دست آمدن نتیجه مناسب گردد و نمیتوان مخاطبان زیادی را نیز جذبکرد.طراحی لوگو

این عمل باعث میشود هریک برای خود یک کمپین تبلیغاتی جداگانه داشته باشد و هریک تصویر جداگانه ذهنی ازیک برند ارائه خواهند داد که این باعث خواهد شد که مخاطبان دچار سردرگمی شوند وهمین عامل باعث دفع مخاطبان از یک برند خواهد شد و برای حذف یک تصویر که در ذهنمخاطبان نقش بسته کار بسیار دشواری است حدف یک تصویر از ذهن مخاطبان به مراتب سختتر از انتقال یک تصویر در ذهن مخاطب است داشتن یک کمپین واحد باعث به وجود آمدن یکشخصیت هماهنگ می شود.طراحی لوگو

 

 


 به طور اختصاصی برای یک برند می باشد(Exclusive)

برای موفقیت در یککمپین باید اصول و قواعد مختص به خود را داشت نمیتوان از قواعد دیگران کپی برداری کرد زیرا هر لوگوو برندیدارای خصوصیات و ویژگی های خاصی می باشد که حتما این خصوصیات در دیگر لوگو وبرند ها نمی باشد پس باید برای موفقیت چهار چوب و اصول خود را داشته باشیم تابدانیم چه کارها و تبلیغاتی را باید انجام دهیم تا به برند در بازار تبدیل شویمدلیل دیگر برای پیروی نکردن از کمپین های دیگر برندها این است که همان گونه که آبو هوا دچار تغییر میشود سلیقه و ذائقه انسانها نیز تغییر می کند و با توجه بهپیشرفت روز افزون دنیایارتباط امروز نمیتوان از کمپین های سالهای گذشته پیروی کرد زیرا نحوه برقراریارتباط میان مردم نیز به طور روزانه در حال تغییر است پس برای موفقیت در تبدیل یک لوگو به برندینگ بایداز اصول خاص خود را با توجه به زمان حاضر انتخاب کنیم تا بتوانیم موفق باشیم .طراحی لوگو

 

 تبلیغات باید همه جانبه باشد (Holistic)

یک برنامه ریزی همهجانبه باید طوری باشد که از نظر محتوای تبلیغاتی همه جنبه ها را در بر بگیرد یعنیدارای اصول خاص باشد و بتواند تمام ابزارهای کلامی، تصویری را نیز در خود بکنجاند برایموفقیت در تبلیغات لوگوو برندینگ بایدتوجه داشته باشیم که چه رده سنی مخاطب ما است و باید محتوای تبلیغات را طوریبرنامه ریزی بکنیم که از دید مخاطبان جالب و جذاب باشید زیرا تبلیغاتی که برایکودکان جذاب است برای بزرگترها جذاب نیست و این اتفاق به طور عکس نیز اتفاق میافتد.طراحی لوگو

امتیاز بدهید
امتیاز گرفته شده 3.6 از 5 توسط 93 بازدیدکننده

دوستان ما در لوگو و بسته بندی


  • طراحی لوگو1
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو

فرم سفارش طراحی

بخش های مشخص شده با * ضروری هستند.
سفارش طراحی لوگو