لوگو نما

مقالات
مقالات طراحی لوگو
چگونه یک گرافیست خوب باشیم


امروزهبرای تبلیغات مناسب و موثر برخوردار بودن از یک طراح گرافیست خوب روز به روز درحال افزایش است.تمامی شرکت ها و سازمانها برای انجام امور تبلیغاتی خودنیاز به یکطراح حرفه ای دارند.ترجیح بیشتر شرکت ها برای استفاده از طراح بهرمندی از یک طراحدر بیرون از سازمان یا شرکت می باشد و ترجیح بر این است که با افراد مستقل همکارینمایند.طراحی لوگو

 

یکطراح باید از ویژگی ها و توانایی های خاصی بهرمند باشد تا بتوان نام طراح را برایآن شخص به کاربرد در عین حال هیچگونه تعریف برای یک طراح وجود ندارد که بتوان شخصیرا با توجه به آن تعریف برای انجام امور طراحی استخدام نمود.طراحان دارای یک سریویژگی های اختصاصی هستند و همچنین دارای یک سری توانایی های عمومی هستند که باتوجه به این توانایی های عمومی میتوان تشخیص داد که فرد مورد نظر را میتوان طراحخطاب کرد یا نه که این خصوصیات عمومی عبارت اند از:خلاقیت، ذوق هنری، روشن فکربودن و ...........این ویژگی ها برای انتخاب یک طراح بسیار مهم هستند.طراحی لوگو

دراین پست مطالبی را عنوان کرده ایم که اگر بخواهید امور گرافیکی شرکت یا سازمانی رابه صورت مستقل انجام دهید این مطالب میتواند بسایر مفید باشد.طراحی لوگو

 

 

شهرت طراح گرافیست بسیار مطلوب است و خواهان زیادی دارد

شما برای ورود و انجامدر هر کاری نیاز به مهارت و توانایی انجام آن کار دارید تا بتوانید با موفقیت آنکار را به اتمام برسانید و بتوانید رضایت کارفرما را نیز جلب نمائید.طراحی لوگو

مهارت اول تسلط شما بهنرم افزارهای طراحی و گرافیک می باشد که میتوان این استعداد را با انجام چند پروژهبه کارفرما ثابت کرد و مهارت دوم مهارت ذاتی شما می باشد که این مهارت در هنگامانجام کار و به صورت ناخداگاه نمایان خواهد شد.طراحیلوگو

نوع دیگری نیز از مهارتوجود دارد که به عنوان مهارت سخت شناخته می شود که این مهارت را میتوان با آموزش وتمرین کسب کرد و با مهارت های شخصیتی نیز به هنگام قرار گرفتن در شرایط سخت کاری وفشار روحی و جسمی آشکار میشود که آیا شما قادر به کنترل این شرایط هستید یا نه؟طراحی لوگو

 

 

مهارت طراحی با کامپیوتر

با گذشت زمان و پیشرفتبشر در زمینه فناوری نرم افزار ها و سخت افزارهای طراخی نیز دچار تغییرات بسیارزیادی شده اند که این امر باعث افزایش خلاقیت و کیفیت شده است مهم نیست شرکت طراحیو گرافیکی شما چقدر بزرگ یا کوچک است مهم این است که با وجود نرم افزارهای جدیدافراد قادر به طراحی های بسیار با کیفیتی شده اند.طراحی لوگو


تسلط کامل داشته   و .........Corel, Indesign برای کار در زمینه طراحی و گرافیک باید بتوانید به نرمافزارهایی مانند   

باشیدزیرا امروزهکار  با نرم افزار جای طراحی روی کاغذ راگرفته است.طراحی لوگو

 

مهارت در طراحی محصولات چاپی

برای داشتن یک کار خوبباید به این نکته توجه کرد که فقط طراحی با طراحی نمیتوان نتیجه مورد نظر را بدستآورد بلکه چاپ نیز بسیار مهم است و تمام ثمره کار شما در هنگام چاپ مشخص خواهد شدو باید نسبت به خروجی های چاپی نیز دانش کافی و کامل داشته باشید تا بتوانید خروجیمناسب را برای چاپ داشته باشید.طراحی لوگو

 

 

مهارت های ارتباطی

تمامی توانایی مربوط بهطراحی نمی باشد زیرا قبل از اینکه شما بتوانید طراح خوبی باشید باید بتوانیدکارفرما را قانع کنید که شما قادر به انجام کار وی با بالاترین کیفیت و بهترینکیفیتی چاپی انجام خواهید داد پس هنر جذی مشتری را نیز باید داشته باشید زیرا هرچقدر که شما طراح و گرافیست خوبی باشید اما نوتانید توانایی های خود را ثابت کنیدنخواهید توانست منبع درآمد خوبی داشته باشید از این رو ایجاد ارتباط مناسب میانشما و کارفرما از ضروریات کار می باشد.طراحیلوگو

 

تحصیلات

 

جدا از داشتن تجربهاغلب کارفرمایان به تحصیلات مرتبط نیز اهمیت می دهند هر چند یک طرح دارای شایستگیباشد اما نداشتن تحصیلات مرتبط میتواند نقطه ی ضعفی به حساب آید که بر روی تصمیمکارفرما نیز تاثیر مستقیم خواهد گذاشت اگر شما به دنبال این هستید که به عنواندستیار طراح استخدام شوید داشتن مدرک دیپلم نیز میتواند برای شما کافی باشد امابرای پیشرفت در این زمینه کاری حتما نیاز به تحصیلات بالاتر خواهید داشت.طراحی لوگو

 

تفکر خلاق

داشتن مهارت های زیادیاست که باعث میشود که شما طراح موفق باشید اما یکی از مهمترین توانایی  ها این است که بتوانید به تمام چزهایی که دراطراف شما وجود دارد نگرشی متفاوت داشته باشید که افراد دیگر نمیتوانند این دیدنتفاوت را داشته باشند زیرا این امر باعث می شود که شما دارای خلاقیت و ذوق هنریباشید و کارفرمایان هنگان استخدام طراح و گرافیست بیشتر به دنبال افرادی هستند کهدارای خلاقیت و ذوق هنری بیشتری نسبت به سایر افراد باشند و داشتن ذوق هنری باعثموفقیت بیشتر شما نسبت به سایر افراد خواهد شد.طراحیلوگو

 

 

 

ارائه رزومه

یکی از مهمترین منابعبرای هر طراح ارائه سابق کاری است که در این امر اغلب طراحان دچار فراموشی میشوندو آن را نادیده میگیرند در صورتی که ارائه سابق کاری هر چند ناچیز باعث موفقیت شمادر کارتان خواهد شد و نباید به این مسئله توجه کرد که سابقه کاری شما کم است بایدبه ان توجه کرد که شما دارای سابقه کاری هستید هر چند ناچیز این به این معنا استکه شما دارای روحیه کاری تیمی هستید و توسط شرکت دیگری برگزیده شده اید و این باعثایجاد حس اعتماد خواهد شد و به راحتی میتوان به شما اعتماد کرد پس از ارائه رزومهکاری خود هر چند ناچیز هرگز اجتناب نکنید و با افتخار آن را ارائه دهید.طراحی لوگو

 

مهارت های دیگر

جدا از داشتن مهارت هایطراحی نیاز است که یک طراح دارای مهارت های دیگری نیز باشد که در زیر به آنهااشاره خواهیم کرد.طراحی لوگو

 

 

طراحی وب سایت

طراحی وب سایت میتواند بهداز طراحی گرافیک مهمترین توانایی شما باشد که در کنار مهارت های معمول از اینمهارت نیز برخوردار هستید این مهارت باعث خواهد شد که شما در بیشتر سازمانها ونهاد ها قادر به انجام کار باشید زیرا تمامی    می باشند که این باعثمیشود که شما قادر به کار در تمامی سازمانها و نهادهاITسازمانها و شرکت ها دارای واحد

باشید.طراحی لوگو

 

 

عکاسی

اگر میخواهید به عنوانیک طراح حرفه ای در یک شرکت مشغول به کار شوید داشتن تخصصی در زمینه عکاسی مهارتیاست که باید آن را کسب کنید و آشنایی کاملی با آن داشته باشید هنگامی که شما خودرا به عنوان یک طراح معرفی میکنید دیر یا زود نیاز به عکاسی خواهید داشت اگر روزیشما در شانس کار در یک شرکت را داشته باشید به راحتی میتوانید از توانایی عکاسیخود استفاده کنید  و خود را برای شغل طراحیثابت کنید .شما هر چقدر در زمینه کاری خود مهارت داشته باز هم کم است پس از تلاشبرای به دست آوردن های مهارت جدید هرگز دست نکشید.طراحی لوگو

 

امتیاز بدهید
امتیاز گرفته شده 2.7 از 5 توسط 118 بازدیدکننده

دوستان ما در لوگو و بسته بندی


  • طراحی لوگو1
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو

فرم سفارش طراحی

بخش های مشخص شده با * ضروری هستند.
سفارش طراحی لوگو