لوگو نما

مقالات
مقالات طراحی لوگو
اشتباهات مهم در طراحی لوگو


با در نظر نگرفتن اینکهشما در چه شاخه ای از طراحی و گرافیک مهارت دارید و در جستجوییراهی برای افزایش و گسترش تعداد مهارت های فعلی خود هستید تا کسب و کار خودتان را ایجاد نمایید و سیر رو به سعودی داشتهباشید در این میان مهارت هایی زیادی وجود دارد که باید آن را آموخته و در آن مهارتاز دیگران بهتر باشید  یکی ار مهمترینمهارت ها این است که طراح بتواند با توجه بهایده هایی که در ذهن دارد لوگو (آرم، برند)مناسبی را طراحی و خلق نماید.طراحی لوگو                                        

طراحی لوگو (برندینگ)یکی از سخت ترین مهارت ها در در زمینه گرافیک می باشد که اکثر طراحان و گرافیست ها به سمت این هنر جذبمیشوند و البته هستند کسانی که بدون توجه به داشتن مهارت  و تخصص کافی و بی توجه به داشتن دانش و علم کافی اقدام به طراحی آرم و لوگو می نمایند که این امرباعث می شود تا در نهایت برند و لوگویی طراحی شود که فاقد هر گونه اصول علمی وحرفه ای باشد.طراحی لوگو


حال ما در نظر داریم تا امروز در این مطلب نکاتمهم و ارزشمند را برای جلوگیری از اشتباهات و مشکلاتی که برای دیگر طراحان در حینکار بوجود آمده نشوید و به نحوی درست و منطقی و با رعایت اصول حرفه ای و ساختاریبتوانید با نگرشی وسیع و به صورت کاملا تخصصی این شاخه از گرافیک را فرا بگیرید.طراحی لوگو

 

طراحی بدون برگزاریجلسه-1

در موارد بسیاری طراحان و گرافیست ها برای آسانی از طریقتلفن یا موبایل اقدام به گرفتن پروژه های طراحی می کنند که این کار خیلی با معیارهاییک طراح حرفه ای فاصله دارد. در دنیای امروز تلفن وسیله خوبی برای ارتباط از راهدور با مشتریان  است ، باید این موضوع را در نظر گرفت که کار طراحی  مستلزم روشنشدن کلیاتکار از طرف کارفرما است و حرفه ای تر  می باشد که قبل از شروع طراحی یک جلسهتوجیهی فی مابین دو طرف ایجاد شده تا نظرات کارفرما و خواسته های وی از برند مطرحگردیده تا ایده اولیه متناسب با خواست کارفرما طراحی گردد.طراحی لوگو.

جلسهتوجیهی جلسه ای مناسب برای تبادل نظرات و دیدگاه ها  فی مابین طرفین  می باشد که نقش کلیدی را در تعریف روابط بینطراح (گرافیست) و کارفرما ایفا میکند. بدون این کار طراحان یک فعالیت را با توجه به تقاضا شروع می کنند بین طراح وکارفرما کشمکشی ایجاد می شود زیرا طرح ارائه شده متناسب با خواست کارفرما نمی باشدو طراح هرگز نمیداند که کارفرما چ انتظاراتی از برند خو دارد.طراحی لوگو

اگرمی خواهید طرحی با کیفیت به مشتری خود ارائه دهید ، حتما قبل از شروع طراحی یکجلسه حضوری با کارفرما داشته باشید و اگر هم حضوری امکان پذیر نیست لااقل از طریقچت یا وبکم ارتباط تصویری برقرار کنید تا از انتظارات اولیه کارفرما با خبر شده وبا دید وسیع و تسلط کامل کار خود را شروع کنید.طراحی لوگو


هرجو مرج در تایپوگرافی-2

لوگوتایپ (تایپوگرافی)در طراحی لوگو به عنوان شاخص اصلی می تواند موجب شکستیا پیروزی آن باشد. پس نیاز است تا روند طراحی و و نکات مهم و مورد نیاز را یادبگیرید. یک لوگو هر چند ساده باید معنا و مفهومی را بیان کند و برای رسیدن به این مهمباید همه جنبه های لوگوتایپ (تایپوگرافی) را در طراحی خودتان در نظر بگیرید.طراحی لوگو

بااندکی توجه خواهید دانست که کمتر اتفاق می افتد که در طراحی یک آرم از دو فونتمتفاوت استفاده شود. طراحان سعی بر آن داردند تا از فونت های ساده اما زیبا و بدوراز هرگونه پیچیدگی استفاده شود و خیلی ناخوانا و پیچیده نباشد. در این میان میتوان به اصول کلی مثل تنظیم فاصله فونت ، اندازه فونت و از همه مهمتر محل قرارگیریفونت توجه کرد.طراحی لوگواستفادهاز فونت نامناسب-3

همانطور که در بخش های قبل به آن اشاره کردیم ، انتخابفونت یکی از مهم ترین معیارهای اولیه برای لوگوتایپ (تایپوگرافی) و طراحی برند  است که باعث پیروزی یا شکست یک طرح می شود.فرآیند انتخاب فونت امری طولانی و زمان بر است که با وسواس خاصی دنبال می شود. کهطراح بیشترین زمان را صرف انتخاب فونت می کند که با که با بررسی و تحقیق میتواندیک فونت مناسب و زیبا را برای امر طراحی خود انتخاب کند.طراحی لوگو

همچنینباید در نظر داشت که انتخاب فونت مناسب را باید با توجه به هویت سازمان، نهادیا....... انتخاب نمود. زیرا هر فونت دارای کاربرد و شخصیت خاصی می باشد از این روفونت را باید متناسب با هویت و شخصیت سازمان انتخاب کرد تا با یدگدیگر همخوانیداشته باشند.طراحی لوگو-خیلی شلوغ و خیلی خلوت نباشد-4
هر چه برند طراحی شده ساده تر باشد ماندگاری بیشتری دراذهان خواهد داشت و به رسمیت شناختن آنها به راحتی امکان پذیرتر است. برای طراحییک لوگو متفاوت، باید طرحی انحصاری وو بدور از پیچیدگی باشد.در این طراحی هم یکآرم متفاوت و خلاقانه خواهیم داشت و هم میتوان از دید دیگران و مخاطبان متفاوتباشیم.

طراحی لوگوبرخیاز لوگوها به کوچکی یک تمبر هستند و برخی به بزرگی یک بیلبورد تبلیغاتیاما لوگوییموفق تر است که بتواند بروی بیننده خود تاثیر گذار باشد

اگر نیاز به یک لوگوحرفه ای و مناسب دارید با ما راه حل آن هستیم.طراحی لوگو

 تکیه بر رنگ ها  و جلوه های لوگو-5

اگر می اندیشیدکه یک لوگو با داشتن تعداد رنگ های بالا می تواند برند قوی باشد، باید گفت اینگونهنیست! برای اثبات این نکته می توانید یک آرم سیاه و سفید طراحی کرده و سپس چند رنگبه آن اضافه کنید تا تفاوت در طراح ها را ببینید. این موضوعاین امکان را به شما میدهد تا دید بهتری برای استفاده از رنگ ها و جلوه های ویژه داشته باشید.طراحی لوگو به کار بردن تصاویرشطرنجی-6

لوگو باید در یک برنامه گرافیکی قوی مثل ادوبیایلوستریتور یا کارل  طراحی شود تا مطمئنشوید که طرح نهایی را می توان به هر اندازه که مایل هستید کوچک و بزرگ نمائید.مثلااگر آرم خود را در برنامه های مثل فتوشاپ طراحی نمایید ، به خاطر ماهیت پیکسلی آندر مواردی نمی توانید آرم مورد نظر را خیلی کوچک و یا خیلی بزرگ کنید و این موجبپدید آمدن پیکسل هایی در اطراف آرم شما می شود. پس استفاده از یک برنامه گرافیکیدر هنگام ایجاد آرم بسیار ضروری است.طراحی لوگو

حرفاول اسم تجاری-7

یکی از بیشترین اشتباهاتی که در بین طراحان رخ میدهد اینستکه از حروف اول نام تجاری ( به عنوان مثال شرکت سخت افزار بابی که به صورت M & H نوشته می شود ) استفاده می کنند. شاید در ابتدا این طح زیبا ومدرن باشد ، اما قطعا نمی تواند پیامی را به درستی به مخاطبارائه دهد. به کار بردناین روش برای شرکت های معروف که در همه جای دنیا شناخته شده هستند ایرادی ندارد ومی توانند با توجه به نام شرکتشان برای اختصار هم که شده از این شیوه استفاده کنند.طراحی لوگو

البتهاگر شرکت های تازه تاسیس و کوچک  بهتر استکه از نام های کوتاه و مختصر استفاده کنند تا بتوان لوگویی طراحی نمود که قادر بهبیان هویت بصری آن سازمان باشد.طراحی لوگو

کپیکردن از دیگر طرح ها-8

بسیار با عث تاسف است که این روند در بین بسیاری ازطراحان آماتور مشاهده میشود. این افراد که فاقد هر گونه خلاقیت بوده و قادر به خلقتصویری نمی باشند سعی میکنند تا از ایدهای دیگران که در دسترسشان قرار دارد کپی(دزدی) کرده و با تغییر یک سری جزئیات و تغییر رنگ آن را به عنوان یک طرح ایده آلبه کارفرما ارائه دهند. این کار ن از اخلاق حرفه ای به دور است بلکه از نظر انسانیهم نیز درست نمی باشد دیر یا زود کارفرمایان از منابع مختلف این موضوع را متوجه میشودو اینجاست که طراح مشتریان بالقوه و ثابت خود را از دست می دهد لازم به ذکر است کهاینگونه افراد فقط به طود مقتطی قادر به انجام این کار هستند و نمیتوان برای مدتطولانی این کار را انجام دهند.طراحی لوگو.

زیبایی هنر به آن استکه بتوان با استفاده از خلاقیت و نو اندیشی طرح جدیدی را خلق کرد.طراحی لوگو

گرفتننظر بیش از حد از مشتریان-9

کارفرما شما را به عنوان یک طراح حرفه ای برای پطراحیبرند خود در نظر گرفته است ، بنابر این باید با کارفرما به راه حلی مناسب و موردتوافق دو طرفه رسید. راه حل مناسب برای این کار این است که با کارفرما مطرح کنید کهشما با توجه به مهارت و ذهینت خود کار را انجام خواهید داد و اگر هم نظری ازکارفرما به شما ارائه می شود ، فقط به عنوان پیشنهاد بوده و نمی تواند کلیات طرحرا تحت تاثیر قرار دهد.طراحی لوگو


اگرکارفرما در نیمه راه می خواهد که تمام مراحل ازابتدا شروع شود و بر اساس ایده او جلو بروید ، این کار اشتباه است و سعی کنید کهوی را قانع کنید که این پیشنهادات غلط است و یک راه حل جایگزین به مشتری خود ارائهدهید. اگر هنوز هم کارفرما بر تصمیم خود پا فشاری میکند، سعی کنید در همان ابتدابا کارفرما به نتیجه برسید که اگر پیشنهادات او تمام پروژه را تحت الشعاع قرار دهدمسئولیتی متوجه شما نبوده و شما طبق نظر و خواسته وی این کار را انجام داده اید.طراحی لوگو.

باتمام این توصیفات همیشه سعی کنید که در ابتدا از نظرات کارفرما آگاه شوید زیرا دربسیاری موارد میتوان ایدهای بسیار خوب و مناسبی را صحبت های وی کسب کنید.طراحی لوگو

ارائهفایل صحیح به مشتری-10

در پایان کار طراحی مطمئن شوید که فایل مربوط به آرم و لوگویگرافیکی را به دطور صحیح بدر اختیار کارفرما قرار داده اید و به او تضمین دهید کهفایل مربوطه در هر شرایطی قابل نمایش دادن است.طراحی لوگو

شمامی توانید برای رضایت بیشتر مشتری فایل مربوطه را در کیفیتهای مختلف ارائه  کنید. مثلا به صورتCMYK ، یکفایل سیاه و سفید خالص ، یک فایل رنگی و غیره که می توانید آنها را در حالت های EPS, TIFF, JPEG ارائهدهید. رعایت این موضوع رضایت بیشتر و کیفیت بالاتری را در پی خواهد داشت.طراحی لوگو
نتیجه:

شما میتوانید از تجربیات دیگران استفاده کرده و باعثپیشرفت در کار خود شوید و هم میتوانید اشتباهات کار خود را نادیده گرفته و  دجار زیان شوید!هیچ چیز بهتر از استفاده ازتجربیات دیگران نیست زیرا باعث می شود طراح در مدت زمان کمتری به موفقیت برسد.طراحی لوگو

امتیاز بدهید
امتیاز گرفته شده 3.9 از 5 توسط 68 بازدیدکننده

دوستان ما در لوگو و بسته بندی


  • طراحی لوگو1
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو

فرم سفارش طراحی

بخش های مشخص شده با * ضروری هستند.
سفارش طراحی لوگو