لوگو نما

مقالات
مقالات طراحی لوگو
ویژگی های طراحی لوگو

طراحی انحصاری:

 

خلاقیت بخش بسیار مهمی در طراحی لوگو بوده که به هیج وجه نمیتوان تاثیر آن را نادیدهگرفت

و از کنار آن به راحتی گذشت زیرا ایـده اولیه بـراییک لـوگـو مانند اولین قـدم کودک در زندگی

بسیار مهم است در هنگام شروع کار اگر ایدهمناسبی در اختیار داشته باشد بیشتر مسیر طـراحـی

را طی کرده اید زیرا با داشتن کلیات بـرنـد میتوان ایراداتی که در جزیئات طـــرح وجود دارد را

برطرف کرد.هدف در قدم اول به دست آوردن کلیات کـارمی باشد و با تغییر در جـزیئات میتوان

از یک طرح خام به یک طرح کامل و موفـق رسید در طـراحـی لـوگـو باید به نکات بسیار زیادی

توجه کرد تا بتوان طرحی چشم گیر و زیبا را خـلـقکـرد در طراحی لوگو بـایـد تـوجـه داشت کـه

طراحی کاملا انحصاری بوده و با هیچگونه مشابهتیبا سایر لـوگـوهـا و طـرح هـای دیگر نداشته

بـاشـد عـدم مشابهت بـرنـد شما با سایر طرح هاوجـه تمایز شما بـا دیگران می باشد و نشان دهنده

برتر بودن هویت سازمانی و شخصیت کاری شما است.

 

انتخاب رنگ:

 

رنگ مناسب در زیبایی لـوگـو و برند شما بسیار تاثیر گذار است زیرا هر یک ازرنگ ها دارای

معنا و مفهوم خاصی هستند که حـس موجود در رنگ رابه مخاطب خود انتقال میدهند و میتوان با

انتخاب رنگ مناسب حس آرامش، هیجان و...........را بـه بیننده و مخاطب محصول خـود انتقال

دهید به همین خاطر در هنگام انتخاب رنگ بـرای بـرنـدخود باید با اصول روانشناسی رنگ آشنا

باشید تا بتوانید از نظر دیداری تاثیر مناسبی راروی دیگران بگذارید زیرا قدم دوم برای داشتن

 یک لوگومناسب انتخاب رنگ های مناسب میباشد با اشتباه در هر یک از مراحل طراحی باعث

 میشودتا برند شما دارای نقص شده و تاثیر مطلوب را نداشته باشد.

 

امتیاز بدهید
امتیاز گرفته شده 2.9 از 5 توسط 90 بازدیدکننده

دوستان ما در لوگو و بسته بندی


  • طراحی لوگو1
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو

فرم سفارش طراحی

بخش های مشخص شده با * ضروری هستند.
سفارش طراحی لوگو