لوگو نما

مقالات
مقالات طراحی لوگو
طراحی لوگو و آرم

برای طراحی لوگو و آرم باید بدانیم که به چه شخص و یا شرکتی سفارش طراحی میدهیم تعداد زیادی از شرکتهای تبلیغاتی وجود دارند که در تمام زمینه های

گرافیک فعالیت دارند و تمام این شرکتها زیر نظر وزارت ارشاد اسلامی فعالیت میکنند تعداد این شرکتها با توجه به گشتردگی و همه گیر شدن تبلیغات رو به افزایش

است و این با حضور در یک آزمون توسط وزارت ارشاد برگزار میشود و منتخبین آن موفق به دریافت مجوز میشوند اما در اینکه آیا این شرکتها میتوانند تمامی

نیاز ما را برطرف سارند یا سوالات مهمی بوجود می آورد که آیا میتوانند به تمام نکات مهم وکلیدی در تمامی طراحی دقت کافی را داشته باشند و آیا علم کافی

برای حضور در تمامی این زمینه ها را دارا می باشند یا نه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!

پاسخ به این سوال نیاز به تامل و فکر بسیار دارد تا بتوان به نتیجه صحیح رسید اما با نگاهی کلی  میتوان تعدادی مشخصه را برای خود مشخص نمود و بررسی

کردذ که آیا تمام این شرکتها صلاحیت این کارها را دارند یا نه؟؟؟؟؟

اخذ مجوز توسط یه فرد صورت میگرد و فقط خود این فرد از نشر علمی نه عملی توانایی انجام کاین کار را دارد.

امتیاز بدهید
امتیاز گرفته شده 4.7 از 5 توسط 120 بازدیدکننده

دوستان ما در لوگو و بسته بندی


  • طراحی لوگو1
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو

فرم سفارش طراحی

بخش های مشخص شده با * ضروری هستند.
سفارش طراحی لوگو