لوگو نما

رونمایی از لوگو مسابقات قهرمانی والیبال آسیا +عکس

شب گذشته از لوگو (نشانواره) هجدهمین دوره رقابتهای قهرمانی مردانآسیا در مراسم قرعه کشی این مسابقات رونمایی شد.

به گزارش بانک ورزش و به نقل از فدراسیون والیبال، درمراسم قرعه کشی هجدهمین دورهرقابت های مردان آسیا که شب گذشته در هتل آزادی باحضور دکتر احمدی معاون فرهنگیوزارت ورزش و جوانان، شاهرخ شهنازی دبیر کل کمیتهملی المپیک، دکتر محمدرضا داورزنیرdیس فدراسیونوالیبال، شانریت دبیر کل کنفدراسیونوالیبال آسیا، نیکوخصال سرپرست جدید مجموعهورزشی آزادی و خانواده والیبال برگزارشدT لوگویا نشانواره این رقابت ها معرفی شد.

پس از فراخوان فدراسیون والیبال برای طراحی اینلوگو که در پنجمدیماه 93 اعلام شد، حدود 120 طرح ارایه گردید که در نهایت نشانوارهو شخصیت سازیگرافیکی علیرضا نجمی برگزیده و در مراسم شب گذشته ضمن رونمایی و معرفیاین اثر ازطراح آن تقدیر و تشکر به عمل آمد و علیرضا نجمی لوح تقدیر و جایزه خودرا از دکتراحمدی و داورزنی دریافت کرد.

معرفی نشانواره (لوگو) هجدهمین دوره رقابت هایوالیبالقهرمانی مردان آسیا:
 نشان‌واره مطلّای پیکارهای امسال به همت و هنریکیاز طراحان برجسته گرافیک ایران شکل پذیرفته که ترکیبی است از ورزش والیبال بانشانهای طبیعی و مدرن شهر تهران و کشور ایران.

در این "نشان‌واره" نمای بیرونی دستی درحال اسپک زدن بهتوپ به چشم می خورد که نمای درونی آن دست؛ طرحی است ترکیبی؛ از برجمیلاد؛ بهعنوان نماد مدرن شهر تهران و درخت سرو؛ به عنوان نماد استقامت و ایستادگیایرانیکه با شش شاخه؛ به نشانه شش بازیکن اصلی یک تیم والیبال شکل پذیرفته است.

همچنین این نشان‌واره به رنگ طلایی تزیین شده کهنمودِ قهرمانی ومقصود حضور تیم های شرکت کننده برای دست یابی به آن است.

در پایین ترین بخش نشان‌واره نیز به منظور آگاهییافتن کامل بینندهدر همان نگاه اول به این طرح؛ عنوان دقیق، میزبان و سال برگزاریپیکارها به زبانانگلیسی درج شده است.

 

 شب گذشته از لوگو (نشانواره) هجدهمین دوره رقابت های قهرمانیمردانآسیا در مراسم قرعه کشی این مسابقات رونمایی شد.

به گزارش بانک ورزش و به نقل از فدراسیون والیبال، درمراسم قرعه کشی هجدهمین دوره رقابت هایمردان آسیا که شب گذشته در هتل آزادی باحضور دکتر احمدی معاون فرهنگی وزارت ورزش وجوانان، شاهرخ شهنازی دبیر کل کمیتهملی المپیک، دکتر محمدرضا داورزنی رdیس فدراسیونوالیبال، شانریت دبیر کل کنفدراسیون والیبال آسیا،نیکوخصال سرپرست جدید مجموعهورزشی آزادی و خانواده والیبال برگزار شدT لوگویا نشانواره اینرقابت ها معرفی شد.

پس از فراخوان فدراسیون والیبال برای طراحی اینلوگو که در پنجمدیماه 93 اعلام شد، حدود 120 طرح ارایه گردید که در نهایت نشانوارهو شخصیت سازیگرافیکی علیرضا نجمی برگزیده و در مراسم شب گذشته ضمن رونمایی و معرفیاین اثر ازطراح آن تقدیر و تشکر به عمل آمد و علیرضا نجمی لوح تقدیر و جایزه خودرا از دکتراحمدی و داورزنی دریافت کرد.

معرفی نشانواره (لوگو) هجدهمین دوره رقابت هایوالیبالقهرمانی مردان آسیا:
 نشان‌واره مطلّای پیکارهای امسال به همت و هنریکیاز طراحان برجسته گرافیک ایران شکل پذیرفته که ترکیبی است از ورزش والیبال بانشانهای طبیعی و مدرن شهر تهران و کشور ایران.

در این "نشان‌واره" نمای بیرونی دستی درحال اسپک زدن بهتوپ به چشم می خورد که نمای درونی آن دست؛ طرحی است ترکیبی؛ از برجمیلاد؛ بهعنوان نماد مدرن شهر تهران و درخت سرو؛ به عنوان نماد استقامت و ایستادگیایرانیکه با شش شاخه؛ به نشانه شش بازیکن اصلی یک تیم والیبال شکل پذیرفته است.

همچنین این نشان‌واره به رنگ طلایی تزیین شده کهنمودِ قهرمانی ومقصود حضور تیم های شرکت کننده برای دست یابی به آن است.

درپایین ترین بخش نشان‌واره نیز به منظور آگاهی یافتن کامل بینندهدر همان نگاه اولبه این طرح؛ عنوان دقیق، میزبان و سال برگزاری پیکارها به زبانانگلیسی درج شده است

 

 


لیست اخبار

دوستان ما در لوگو و بسته بندی


  • طراحی لوگو1
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو

فرم سفارش طراحی

بخش های مشخص شده با * ضروری هستند.
سفارش طراحی لوگو