لوگو نما

تعرفه طراحی لوگو


                             

 

 

 پلن یک / 1:

 

لـوگـو تـصـویـری:300/000 سیصد هزار تومان

لــوگــو تــایـپ:300/000 سیصد هزار تومان

لـوگـو تـرکـیـبـی:600/000 ششصد هزار تومان

سه طرح اولیه + تجدید نظر نامحدود در جزئیات + هدیه ما:طراحی رایگان کارت ویزیت.

 

 

پلن دو / 2:

 

لـوگـو تـصـویـری:400/000 چهارصد هزار تومان

لــوگــو تــایـپ:400/000 چهارصد هزار تومان

لـوگـو تـرکـیـبـی:800/000 هشتصد هزار تومان

چهار طرح اولیه + تجدید نظر نامحدود در جزئیات + طراحی رایگان کارت ویزیت + طراحی رایگان سربرگ.

 

پلن سه / 3:

 

لـوگـو تـصـویـری:600/000 ششصد هزار تومان

لــوگــو تــایـپ:600/000 ششصد هزار تومان

لـوگـو تـرکـیـبـی:1/200/000 یک میلیون و دویست هزار تومان

پنج طرح اولیه + تجدید نظر نامحدود در جزئیات + هدیه ما:طراحی رایگان ست اداری.

 

 

پلن چهار / 4:

 

لـوگـو تـصـویـری:2/000/000 دومیلیون تومان

لــوگــو تــایـپ:2/000/000 دومیلیون تومان

لـوگـو تـرکـیـبـی:2/000/000 دومیلیون تومان

پنج طرح اولیه + تجدید نظر نامحدود در جزئیات + طراحی سه بعدی + هدیه ما:طراحی رایگان ست اداری.

 

 

 پلن های طراحی برای صادرات: طراحی  با توجه به ویژگی ها و خصوصیات کشور مقصد صورت می گیرد. 

 

پلن پنجم / 5:

لـوگـو تـصـویـری:3/000/000 سه میلیون تومان

لــوگــو تــایـپ:3/000/000 سه میلیون تومان

لـوگـو تـرکـیـبـی:4/000/000 چهار میلیون تومان

پنج طرح اولیه + طراحی رایگان کارت ویزیت + طراحی رایگان سربرگ

 

پلن ششم / 6:

لـوگـو تـصـویـری:4/000/000 چهار میلیون تومان

لــوگــو تــایـپ:4/000/000 چهار میلیون تومان

لـوگـو تـرکـیـبـی:6/000/000 شش میلیون تومان

پنج طرح اولیه  + تجدید نظر نامحدود در جزئیات + طراحی رایگان کارت ویزیت + طراحی رایگان سربرگ

طراحی رایگان پاکت نامه

 

پلن هفتم / 7:

لـوگـو تـصـویـری:5/000/000 پنج میلیون تومان

لــوگــو تــایـپ:5/000/000 پنج میلیون تومان

لـوگـو تـرکـیـبـی:8/000/000 هشت میلیون تومان

پنج طرح اولیه  + طراحی لوگو به صورت سه بعدی + تجدید نظر نامحدود در جزئیات + طراحی رایگان کارت ویزیت + طراحی رایگان سربرگ

طراحی رایگان پاکت نامه + طراحی رایگان تی شرت تبلیغاتی + طراحی رایگان ساک دستی

 

 

 

 

 

 


کلمات کلیدی

دوستان ما در لوگو و بسته بندی


  • طراحی لوگو1
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو

فرم سفارش طراحی

بخش های مشخص شده با * ضروری هستند.
سفارش طراحی لوگو