لوگو نما

تعرفه طراحی بسته بندی

 

 

 

 

 

شرکت لوگونما اولین مرکز تخصصی طراحی بسته بندی ولیبل در ایران میباشد.

 

تعرفه قیمت طراحی بسته بندی

 

پلن 1 / یک

800/000 هشتصد هزار تومان

تجدید نظر نامحدود در جزئیات

با توجه به بازار داخل طراحی میگردد

 

پلن 2 / دو

1/500/000 یک میلیون و دویست هزار تومان

تجدید نظر نامحدود در جزئیات+هدیه ما طراحی رایگان کارت ویزیت

 

 

پلن 3 / سه

2/500/000 یدومیلیون و پانصد هزار تومان

تجدید نظر نامحدود در جزئیات+هدیه ما طراحی رایگان کارت ویزیت + طراحی رایگان سربرگ

 

پلن های صادراتی طراحی بسته بندی

 

پلن 4/ چهار

3/000/000 سه میلیون تومان

تجدید نظر نامحدود در جزئیات +طراحی برای صادرات

 

 

پلن 5 / پنجم 

4/000/000 چهار میلیون تومان

تجدید نظر نامحدود در جزئیات + طراحی برای صادرات

طراحی رایگان سربرگ + طراحی رایگان کارت ویزیت + طراحی رایگان پاکت نامه

 

پلن 6 / ششم

5/000/000 پنج میلیون تومان

تجدید نظر نامحدود در جزئیات + طراحی برای صادرات

طراحی رایگان سربرگ + طراحی رایگان کارت ویزیت + طراحی رایگان پاکت نامه + پاکت سی دی + ساک دستی

طراحی رایگان فلش و خودکار و لیوان و تی شرت تبلیغاتی

 

 

 

 

 


کلمات کلیدی

دوستان ما در لوگو و بسته بندی


  • طراحی لوگو1
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو

فرم سفارش طراحی

بخش های مشخص شده با * ضروری هستند.
سفارش طراحی لوگو