لوگو نما

تعرفه طراحی


نوشته ها
تعرفه طراحی لوگو                                    پلن یک / 1:   لـوگـو تـصـویـری:300/000 سیصد هزار تومان لــوگــو تــایـپ:300/000 سیصد هزار تومان لـوگـو تـرکـیـبـی:600/000 ششصد هزار تومان سه طرح اولیه + تجدید نظر نامحدود در جزئیات + هدیه ما:طراحی رایگان کارت ویزیت.     پلن دو / 2:   لـوگـو تـصـویـری:400/000 چهارصد هزار تومان لــوگــو تــایـپ:400/000 چهارصد هزار تومان لـوگـو تـرکـیـبـی:8 ...
ادامه مطلب
تعرفه طراحی بسته بندی           شرکت لوگونما اولین مرکز تخصصی طراحی بسته بندی ولیبل در ایران میباشد.   تعرفه قیمت طراحی بسته بندی   پلن 1 / یک 800/000 هشتصد هزار تومان تجدید نظر نامحدود در جزئیات با توجه به بازار داخل طراحی میگردد   پلن 2 / دو 1/500/000 یک میلیون و دویست هزار تومان تجدید نظر نامحدود در جزئیات+هدیه ما طراحی رایگان کارت ویزیت     پلن 3 / سه 2/500/000 یدومیلیون و پانصد هزار تومان تجدید نظر نامحدود در جزئیات+هدیه ما ...
ادامه مطلب

دوستان ما در لوگو و بسته بندی


  • طراحی لوگو1
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو

فرم سفارش طراحی

بخش های مشخص شده با * ضروری هستند.
سفارش طراحی لوگو